Peter Mikula Prvé zo všetkých

Nemôže mať Boha za Otca ten, kto nepovažuje ktoréhokoľvek človeka za svojho brata.

Mt 12,28b-34

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

09.03.2018 00:00

zamyslenie

Pred časom som navštívil jednu pani. Pri spontánnom rozhovore som sa jej pýtal, či sa modlí. Ona odvetila, že áno s dodatkom, že sa modlí za všetkých ľudí okrem zlých, lebo tí si to vraj nezaslúžia. Neviem, či prijala moje dodatočné vysvetlenie, ale viem, že takéto postoje nie sú ojedinelé.
Je zaujímavé, že Kristus spája lásku k blížnemu priamo s láskou k Bohu. Nemôže mať Boha za Otca ten, kto nepovažuje ktoréhokoľvek človeka za svojho brata. Ježišove posolstvo o Božom kráľovstve pokladá Boha za Otca a Kráľa a my všetci sme kráľovské deti tohto Otca. Jeho túžbou je, aby sme sa všetci milovali tak, ako on miluje nás.
Kristova smrť na kríži je vrcholným dôkazom lásky Boha k človeku. Boh miluje človeka a človek zabíja jeho Syna, ktorý sa napriek tomu modlí za neho, svojho kata. Kristus nám týmto činom zanechal príklad, aby sme aj my milovali ľudí okolo seba. Otca uctievame tak, že milujeme svojich bratov. Mnohí namietajú, že to prakticky nie je možné. Áno, ale čo je človeku nemožné, je možné Bohu, ktorému dovoľujeme milovať iných cez naše srdce, ústa či ruky. Prvenstvo Boha Otca a jeho lásky má z nás v spoločenskej situácii posledných dní urobiť nie vlkov, ale bratov a synov jedného Otca.

Nemôže mať Boha za Otca ten, kto nepovažuje ktoréhokoľvek človeka za svojho brata.

Toto zamyslenie povzbudilo už 171.

Poď na hlbinu


  • 01 Ktorých ľudí iba s ťažkosťami považujem za svojich bratov?
  • 02 V ktorých oblastiach života som ešte nedal Pána na prvé miesto?
  • 03 Ovládam naspamäť hlavné prikázanie, Desatoro a Pätoro?

tip pre teba

Pomodlím sa desiatok ruženca za politikov, nepriateľov, zlodejov a vulgárnych ľudí v mojom okolí, aby som v nich dokázal vidieť bratov...


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.