Ján Holubčík Múdry alebo maličký?

„Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. (1 Kor 2, 1-5)

Mt 11, 25-30

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. <br /> Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. <br /> Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

09.07.2017 00:00

zamyslenie

Dnes máme stále viac možnosti, ako sa prehĺbiť v našej viere. Neuveriteľné množstvo seminárov, kurzov a školení. Tí, ktorí sme vyrastali vo veriacej rodine, sme mohli chodiť na hodiny náboženstva. Koľko hodín náboženstva, koľko duchovných cvičení, koľko seminárov, prednášok a kníh, čo som prečítal! Ježiš sa modlí k svojmu Otcovi: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“ Tí, ktorých si Ježiš vyberá za svojich apoštolov a učeníkov, sú práve títo maličkí a jednoduchí. Ľudia bez akéhokoľvek teologického vzdelania. Neabsolvovali nič z našich prednášok a seminárov. Nečítali žiadnu knihu. A predsa ich viera bola pevná, hlboká a evanjelizačná. Panna Mária, ktorá nechápala anjelovmu zjaveniu. Sv. Jozef, ktorý uveril tajomným snom. Sv. Peter, jednoduchý rybár a mnohí ďalší. Kňaz Ján Mária Vianney, ktorý mal veľké problémy dokončiť teológiu, no ktorého život a jednoduché kázne menili davy ľudí. Na jeho kázne prichádzali ľudia nielen z celého Francúzka, ale z celej Európy. Matka don Bosca – mama Margita nevedela ani písať, ani čítať a svojmu synovi odovzdala jasný postoj viery. Dnes máme vysoké nároky. Naši katechéti musia mať vyštudovanú teológiu, animátori musia mať skončenú animátorskú školu. Manželia, ktorí pripravujú snúbencov, musia mať všakovaké semináre a školenia. Nie je to zlé. Dnešná doba si vyžaduje omnoho väčšie znalosti. Ľudia hľadajú pravdu. Potrebujú vedieť, poznať, chápať. Len či na druhej strane nezakladáme našu vieru príliš na poznatkoch a vedomostiach. Či nám neuniká rozmer tajomstva, jednoduchosti a dôvery. Či nám neuniká dimenzia krásy, symbolov, osobného vzťahu a skúsenosti s Bohom. Vedomosti a poznanie sú dôležité, no nie je to to podstatné v našej viere. Vidieť to na tých maličkých a jednoduchých. Pred tými múdrymi a rozumnými to náš Otec skryl.

„Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. (1 Kor 2, 1-5)

Toto zamyslenie povzbudilo už 156.

Poď na hlbinu


  • 01 Snažíš sa spoznávať stále viac našu vieru?
  • 02 Dokážeš priať aj nelogické prvky našej viery?
  • 03 Nie je tvoja viera iba rozumová?

tip pre teba

Rozpomeň sa dnes nad momentmi, keď si pocítil Ježišovu prítomnosť v tvojom živote.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.