Tomáš Jellúš SJ Ty si olej do mojej nádoby

Ani Boh nie je „perpetuum mobile“. Je pohýnaný láskou. V jeho lampe horí plameň lásky všetkých dobrých ľudských sŕdc. Zbiera po svete všetko dobro a osvecuje tým každého človeka. Aj naša lampa potrebuje olej. Chceme, potrebujeme a musíme byť milovaní, aby sme prežili.

Mt 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. <br /> Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. <br /> Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ <br /> Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ <br /> No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ <br /> Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

09.08.2017 00:00

zamyslenie

Písmo je plné symbolov. Dievča s lampu a olejom ukazuje, ako každý z nás má svoj prameň, z ktorého čerpá. Máme svoj osobný olej, ktorý poháňa lampu nášho života a dodáva nášmu životu potrebné svetlo. Aj Boh vlastní podobnú lampu. Čo pohýna jeho? Jeho olejom je sieť vzťahov. Jeho osobným olejom si práve ty a ja. Mohol byť pokojne sám a šťastný, ale vybral si nás, vybral si ľudstvo. Ľudské srdcia a ich vnútorný svet, to všetko bohaté a krásne, čo dokážeme prežívať – láska, šťastie, neha a pokoj – to všetko je olej do Božej lampy. Vždy sme sa učili, že Boh je dokonalé svetlo, ktoré osvecuje náš život. Ale aj Boh je osobný, aj on potrebuje svetlo. Aj on potrebuje kúsok vďaky. Je hladný po ľudskej láske. Klope na naše srdce, aby sme spolu s ním zdieľali nadšenie pre lásku. Naším olejom sú aj naše lásky, naše priateľstvá. Vkladáme dôveru do rúk druhého človeka, že bude s naším srdcom šetrne zaobchádzať. Na zlomené srdce sa dá aj reálne fyzicky umrieť, lebo telo a duch sú prepojené, a keď človeku dôjde olej, jeho lampa zhasína. Preto má Boh vždy pripravenú pre nás rezervu toho najjemnejšieho oleja, ktorý nepozná slova zrada, odmietnutie a odchod.

Ani Boh nie je „perpetuum mobile“. Je pohýnaný láskou. V jeho lampe horí plameň lásky všetkých dobrých ľudských sŕdc. Zbiera po svete všetko dobro a osvecuje tým každého človeka. Aj naša lampa potrebuje olej. Chceme, potrebujeme a musíme byť milovaní, aby sme prežili.

Toto zamyslenie povzbudilo už 195.

Poď na hlbinu


  • 01 Čo sa nachádza v mojej osobnej lampe, ktorá mi svieti na cestu do života?
  • 02 Ako prispieť svojou láskou do Božej lampy vďačnosti?
  • 03 Ten, kto miluje, nikdy nebude mať núdzu na olej svetla. Milujem dostatočne?

tip pre teba

Do svojej lampy vložím ten najkvalitnejší olej. Moje srdce si to zaslúži.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.