Ján Holubčík Náš Pán

Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

Lk 6, 1-5

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ <br /> Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“ <br /> I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

09.09.2017 00:00

zamyslenie

Práve dnes je sobota. Práve dnes nám Ježiš hovorí tie isté slová: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“ On je skutočne Pánom aj nad dnešnou sobotou. Pre nás to nie je sviatočný deň ako pre Židov. Oni sa museli riadiť 613 prikázaniami. Z toho je 248 pozitívnych (remach micvot hebr. רמ"ח מצוות) a 365 zákazov (šesa micvot hebr. שס"ה מצוות). Pre nás je sobota pracovný deň. Väčšinou si naplánujeme, čo všetko chceme stihnúť urobiť. Sú to naše plány, naše vízie. Ale Syn človeka je Pánom aj nad dnešným dňom. On môže tieto naše plány zmeniť. On prichádza aj dnešnú sobotu, aby ju prežil s nami, aby zmenil naše individuálne plány na spoločné plány s Ním. A nie je to len dnešná sobota. Ježiš vstupuje do všetkých našich dní, do celého nášho života. On je pánom nad celým naším životom. Možno máme svoje osobné príkazy, predpisy, plány a zásady. Tu je však niekto väčší ako naše osobné plány a vízie. On môže meniť naše sny, predsavzatia a predpisy. On je kráľom celej zeme. Skrze Neho a pre Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. Stal sa človekom, aby vykúpil človeka. Vstupuje do nášho každodenného života, do našich programov, stereotypov a mení ich. Nie, aby nás obmedzoval a vytáčal, ale aby nás obohatil.

Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

Toto zamyslenie povzbudilo už 134.

Poď na hlbinu


  • 01 Dáš Bohu šancu, aby aj on vstúpil do tvojich plánov na dnešný deň?
  • 02 Prijímaš Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, ktorý má moc nad tvojím životom aj dnešný deň?
  • 03 Vnímaš Ježiša ako toho, ktorý tvoj život obmedzuje a komplikuje, alebo ho obohacuje?

tip pre teba

Skús svoje dnešné plány konfrontovať s Jeho plánmi.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.