Alan Ján Dely OP Komu mám ja byť blížny?

Nepýtaj sa: „Kto je môj blížny?“. Opýtaj sa: „Komu mám ja byť blížny?“

Lk 10,25-37

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ <br /> Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ <br /> Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. <br /> No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ <br /> Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ <br /> On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

09.10.2017 00:00

zamyslenie

Podobenstvo o milosrdnom samaritánovi patrí medzi moje najobľúbenejšie. Mnohí autori ho nazývajú miniatúrou Božej tváre. V tvári samaritána sa zračí tvár samotného Boha. No toto podobenstvo mnoho hovorí aj o človeku.
Keď samaritán prišiel k „polomŕtvemu človeku“, ktorého obišiel kňaz i levita, teda tí, ktorí mali „najbližšie“ k Zákonu, nalial na jeho rany olej a víno. Isto aj kvôli tomu, že víno dezinfikovalo rany a olej zmierňoval bolesti. Ale je tu aj niečo hlbšie! Olej a víno sa totiž používali pri obetách v chráme, pri vzdávaní chvály Bohu. Čo z toho pre nás vyplýva? Vždy, keď som ochotný pomôcť inému človeku, keď niekomu podám slovo odpustenia či povzbudenia, aby som uzdravil jeho vnútorné rany, vtedy vzdávam Bohu chválu. Slúžiť človeku znamená oslavovať Boha. Toto podobenstvo nám pripomína taktiež jeden dôležitý postoj. Zákonník sa Ježiša opýtal: Kto je môj blížny? Ale Ježiš akoby s touto otázkou nebol spokojný. V tej otázke je pasivita. Na konci preto on sám pozmenil zákonníkovu otázku, ktorú by sme mohli prepísať takto: Komu mám ja byť blížny? A v tejto otázke je už prítomná aktivita. Láska totiž nie je pasívna. Láska je aktívna, láska je kreatívna.

Nepýtaj sa: „Kto je môj blížny?“. Opýtaj sa: „Komu mám ja byť blížny?“

Toto zamyslenie povzbudilo už 196.

Poď na hlbinu


  • 01 Čo môže byť tým olejom a vínom, ktoré môžem naliať na rany nejakého človeka?
  • 02 Nie je moja láska pasívna? Nie je iba o slovách?
  • 03 Čo chcem viac: byť milovaný alebo milovať?

tip pre teba

Nalejem „olej a víno“ na rany človeka!


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.