Félix Maria OFM Strávila ho horlivosť

Láska nie je milovaná.

Jn 2,13-22

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ <br /> Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ <br /> Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ <br /> Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ <br /> Ale on hovoril o chráme svojho tela. <br /> Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

09.11.2017 00:00

zamyslenie

Dnes je výročie posviacky Lateránskej baziliky. K tomu prislúchajú aj texty, ktoré hovoria o chráme. Mne sa Lateránska bazilika veľmi úzko spája s pápežom a so svätým Františkom z Assisi. Lateránska bazilika je miestom, kde sv. František dostal potvrdenie svojej regule. Pápežovi Inocentovi III. sa vo sne ukázal obraz toho, ako chudobný muž podopiera Lateránsku baziliku. V tomto mužovi spoznal Františka.
František bol tiež zapálený pre Boží chrám. Veď keď počul Ježišove slová, aby „šiel a opravil jeho dom,“ začal to robiť veľmi konkrétne a hmatateľne. Opravoval kostolík San Damiáno. Rovnako bol horlivý v obnove Cirkvi, keď prišiel na to, že ecclesia nie je iba „dom“ ale Cirkev.
Vo svätom Františkovi žil Boží Duch. Bol horlivý a záležalo mu na ľudských dušiach. A nielen na nich, ale i na ľudskom tele. I keď sám na konci svojho života priznal, že sa zle staral o svojho „oslíka“ - čím myslel svoje telo. Ale službou ľudom okolo neho bol verným nasledovníkom Božieho zámeru. Staral sa o človeka, lebo vnímal veľkú pokoru Boha, ktorý sa stal človekom. Stal sa jedným z nás. Boh je nepoznaný a dokonca i nemilovaní. František to vyjadril úprimným zvolaním - „Láska nie je milovaná.“

Láska nie je milovaná.

Toto zamyslenie povzbudilo už 164.

Poď na hlbinu


  • 01 Obnovuješ Pánov chrám - svoje telo?
  • 02 Obnovuješ Pánov chrám - vo svojich blízkych?
  • 03 Pomáhaš zveľaďovať Pánov chrám vo vašej farnosti?

tip pre teba

Keď budeš hľadieť na svoju činnosť, skús ju vnímať v celkovom kontexte. Nie iba čiastkovo. Nie iba ako ten, ktorí muruje, ale ako ten, ktorý stavia Chrám. Ste tam viacerí.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.