Alan Ján Dely OP S kým Ježiš počíta?

Boh počíta najmä s tými, s ktorými už nikto nepočíta.

Mt 9,18-26

Keď Ježiš rozprával, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“ Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.<br /> Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá.<br /> Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine.

10.07.2017 00:00

zamyslenie

Zdá sa vám niekedy, že sa nachádzate na okraji nejakého spoločenstva (triedy, rodiny, partie... )? Alebo že ste z neho dokonca vylúčení? Či už kvôli svojmu výzoru, chorobe, hodnotám?
Ak áno, tak to dnešné evanjelium je určené (nielen) vám. Žena trpiaca na krvotok bola kvôli svojej chorobe často rituálne nečistá, a preto sa nemohla podieľať na verejnom kulte Boha. Bola vylúčená z kultového spoločenstva. Dcéra popredného muža zomrela.
A ako zvykol hovorievať môj učiteľ Svätého písma, smrť bola vylúčením zo spoločenstva par excellence. Dve ženy z dnešného evanjelia spájalo to, že obe boli svojím spôsobom vylúčené z nejakého spoločenstva. Ale iba do chvíle, keď do ich života vstúpil Ježiš! On uzdravil spomenutú ženu, On vzkriesil dcéru.
Ježiš sa ujal tých ľudí, ktorí boli vylúčení. A Ježiš sa aj v súčasnosti ujíma tých ľudí, ktorí v ľudských očiach „sú odpísaní“. Ježiš nikoho neodpisuje! Ježiš počíta aj s tými ľuďmi, s ktorými už nikto nepočíta! Ak teda máte pocit, že s vami už nepočítajú, tak vedzte, že ani zďaleka nič nie je stratené. Pretože ten, ktorý vás najlepšie pozná, s vami počíta. A to za každých okolností!

Boh počíta najmä s tými, s ktorými už nikto nepočíta.

Toto zamyslenie povzbudilo už 170.

Poď na hlbinu


  • 01 Čo mi je milšie? Žiť svoju vieru, hoci je to niekedy spojené s tým, že budem na okraji spoločenstva alebo zaprieť svoju vieru, a tak zostať v strede svojho spoločenstva?
  • 02 Neposielam niekoho svojimi slovami či skutkami na okraj spoločenstva?
  • 03 Verím tomu, že Ježiš so mnou neustále počíta?

tip pre teba

Ježiš so mnou neustále počíta! Začnem počítať s aspoň jedným človekom, ktorého som už odpísal!


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.