Félix Maria OFM Zavrieť oči a nasledovať

Nestrácať svoju slobodu, ale voliť si dôveru.

Jn 12, 24-26

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. <br /> Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. <br /> Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“

10.08.2017 00:00

zamyslenie

Radi by sme všetko videli a vedeli. I tento týždeň som zachytil na sociálnej sieti, že „čítaním z dlane“ sa človek dozvie, či má úspešnú budúcnosť. Je toto možné, aby človek v dnešnej dobe tomu veril??? Áno, je.
Je nám ťažké „odumrieť“. Ježiš nás pozýva k strate, k zriekaniu a nasledovaniu. Strata osobnej slobody. V dnešnej dobe tak žiadaná vec... ZACHOVAŤ SI SLOBODU... vždy a vo všetkom. Lenže my nemusíme strácať svoju slobodu. Môžeme ju využiť k tomu, aby sme si vybrali nášho vodcu – sprievodcu. Nevedieť veľa a nevidieť nič. A to nie je žiadna absurdita. Je to niečo v našich životoch tak normálne. Len uveriť. A uveriť Bohu.
Tento týždeň to skúšam na vlastnom živote. Chodím sem a tam a nehlásim sa veľmi dopredu, lebo sám neviem kedy a kde budem. Jednoducho idem a skúšam navštíviť ľudí, ktorých som dlho nevidel. A to sa rozhodujem z hodiny na hodinu. Prešiel som už 150 kilometrov. Zatiaľ „iba jeden neúspech“. A stretnutí? Jedenásť. Veľmi požehnaných.
A nasledovať Pána. To je omnoho viac. Pred sedemnástimi rokmi som vstúpil do noviciátu. Odvtedy bolo toho veľmi veľa. A za to môžem Bohu len ĎAKOVAŤ. Stratil som? Nie, získal. A za to patrí Bohu veľká oslava.

Nestrácať svoju slobodu, ale voliť si dôveru.

Toto zamyslenie povzbudilo už 160.

Poď na hlbinu


  • 01 Veríš vo svoje sny?
  • 02 Ako vychádzajú tvoje plány?
  • 03 Kedy si naposledy poďakoval Bohu za uplynulý deň?

tip pre teba

Skús dnes niečo urobiť bez „plánu“ - možno vec, ktorú odkladáš.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.