o. Pavol Burda Nechať všetko tak

V živote potrebujeme oboje: napĺňať pozemské potreby, ako aj sýtiť sa Božím slovom.

Lk 10, 38-42

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. <br /> Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ <br /> Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

10.10.2017 00:00

zamyslenie

Páčia sa mi tie momenty evanjelia, ktoré Ježiša ukazujú ako „normálneho človeka“. Dnes evanjelista zdokumentoval jeho návštevu. Prichádza do domu dvoch sestier. Mária pozná hodnotu tohto Proroka, a tak počúva jeho slovo. Marta pozná hodnotu tohto Proroka, a tak chystá hostinu. Marta je asi aktívna až príliš, veď Lukáš hovorí, že mala „plno práce s obsluhou“. A jej sestra jej ani nepomáha.
Marta chce Ježiša ponúknuť s tým, čo mala (teda predkladá dobré jedlo). Mária zas chcela prijať ponuku Krista (a tak počúva Slovo). Aj tvoj život je na pomedzí postoja týchto sestier. Na tento príbeh sa dá hľadieť aj inak: jedlo reprezentuje všetky pozemské potreby, počúvanie Slova zas duchovný život. V živote potrebujeme oboje: napĺňať pozemské potreby, ako aj sýtiť sa Božím slovom. Ježiš na návšteve oceňuje práve postoj Márie. „Dôležitejšie je to, čo ti chcem dať ja...“ Ktovie, ako na túto poznámku zareagovala Marta. My si môžeme z evanjelia odniesť poznanie, že Ježiš je dôležitejší a oplatí sa nechať všetko tak.

V živote potrebujeme oboje: napĺňať pozemské potreby, ako aj sýtiť sa Božím slovom.

Toto zamyslenie povzbudilo už 182.

Poď na hlbinu


  • 01 Žijem v tejto chvíli tak, že ku mne môže Ježiš na návštevu?
  • 02 Dovolil som dnes starostiam o pozemské potreby celkom udusiť duchovný život?
  • 03 Čo je pre mňa zložité nechať pre to, aby som sa venoval Ježišovi?

tip pre teba

Popros Pána o múdrosť vyberať si „lepší podiel“.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.