Peter Mikula Deti svetla

Boh od nás očakáva osobné nasadenie pre Božie kráľovstvo na mieste, kde nás zasadil.

Lk 16,1-8

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla..“

10.11.2017 00:00

zamyslenie

Nám kresťanom sa občas môže zdať, že ľudia „zvonku“ nás vnímajú ako tých, ktorí nekráčajú s dobou, a náš život je spojený so zatuchlinou a skostnatenosťou. Dnešný evanjeliový príbeh nás priamo provokuje, aby naše srdce horelo pre hodnoty Božieho kráľovstva, aby sme hľadali všetky možnosti na rozvoj kresťanskej kultúry v praxi. Je pre nás povzbudivé, ak sa organizujú aktivity pre deti, mládež, manželov, rodiny i seniorov, ktoré privádzajú človeka k Pánu Bohu a sprostredkujú ľuďom Božie milosrdenstvo v rôznych podobách. V čase môjho pobytu v kňazskom seminári jedna sestrička premonštrátka vyjadrila názor, že je potrebné sa nielen modliť, ale že je potrebné sa aj aktivizovať a niečo robiť. Opraviť kríž na konci obce, pokúsiť sa urobiť stretnutie detí v kresťanskom duchu vo farnosti, pomáhať pri ochrane života v krajine, vyjadriť verejne poďakovanie Bohu za pomoc pred kolektívom v práci je niečo, čo Pán možno priamo od nás očakáva. Ježiš sa spoliehal na osobné nasadenie sv. Pavla, sv. Cyrila a Metoda, sv. Matky Terezy z Kalkaty či bl. Titusa Zemana. Ich angažovanie sa na mieste, kde ich Pán poslal, prinieslo veľké požehnanie. Byť odvážny, byť tvorivý a predvídavý pre Božie kráľovstvo, je super. Prináša veľké požehnanie pre spoločnosť, pre Cirkev i pre nás osobne. Nebojme sa snívať o veľkých projektoch pre Boha v našej rodine, našej obci či krajine. Boh je na našej strane!

Boh od nás očakáva osobné nasadenie pre Božie kráľovstvo na mieste, kde nás zasadil.

Toto zamyslenie povzbudilo už 175.

Poď na hlbinu


  • 01 Ako využívam svoje schopnosti pre oslavu Boha?
  • 02 Viem pochváliť a doceniť tých, ktorí sa aktivizujú v našej farnosti, tým, že im osobne poďakujem?
  • 03 Podporujem osobnou účasťou aktivity vyvíjané v prospech Božieho kráľovstva?

tip pre teba

Vyjadrím osobne, mailom alebo cez SMS poďakovanie niekomu, kto sa v mojej farnosti aktivizuje pre Božie kráľovstvo (biskup, kňaz, rehoľná sestra, animátor, organista, vedúca ružencového spoločenstva...).


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.