Félix Maria OFM Byť vyvoleným

...aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe...

Jn 13,16-20

Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. <br /> Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: ‚Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.‘ Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. <br /> Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

11.05.2017 00:00

zamyslenie

My si radi volíme tých, ktorí sú nám bližší. Najlepšie, keď je to naša rodina. Také rodinkárstvo nám nie je na Slovensku cudzie. Dobre je nám, keď na vybraných miestach máme tzv. "svoje osoby". Sme si potom navzájom vyvolení. Vieme si pomôcť a posunúť čo budeme potrebovať. Niekedy na aj na škodu veci a v neprospech tých, ktorí nie sú "naši."
Ježiš si vyberá apoštolov aj spomedzi svojich. Vieme, že niektorí sú jeho príbuzní. Niektorí sú mu bližší. Rovnako sa správa ku všetkým. Dáva príležitosť a šancu každému. Lebo každý je vyvolený k spoločnému cieľu.
K cieľu posiela Ježiš všetkých nás, ktorých si vyvolil. Mali by sme sa prijímať navzájom. Lebo sme Jeho deti. Pokiaľ budeme vnímať viac rozdiely medzi nami ako prekážky, tak nebudeme schopní prijať Boží zámer jednoty. Jednoty, ktorá je vyjadrená prijímaním jedného chleba.
Byť vyvoleným nie je privilégium, je to úloha, poslanie. Veľká milosť Pánovej dôvery. Preto sa nám treba viac pýtať na jeho vôľu. Lebo On nás posiela.

...aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe...

Toto zamyslenie povzbudilo už 162.

Poď na hlbinu


  • 01 Konáš vždy v každom čase podľa evanjelia?
  • 02 Čo je najčastejším "dôvodom" tvojich kompromisov na ceste evanjelia?
  • 03 Je tvoj postoj k dôležitým veciam "dvojtvárny" - najskôr hľadáš dobro a výhody pre blízkych a až potom pre druhých?

tip pre teba

Skús uprednostňovať záujmy iných (spoločné dobro) pred tými svojimi.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.