o. Pavol Burda Opustili všetko, nemajú...

Odmena pre tých, čo nasledujú Ježiša je jedinečná a výnimočná.

Mt 19, 27-29

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“

11.07.2017 00:00

zamyslenie

A je to tu! Vyzerá to tak, že odkedy apoštoli Ježiša stretli, rástla v nich táto otázka. Veď zanechať svoju rodinu, postavenie aj prácu a ísť za potulným kazateľom je príliš riskantné. Nik predsa neskočí do vecí bez toho, aby si nebol aspoň trochu istý, že si neublíži. Dnes sa teda Peter odvážil položiť otázku, ktorá vŕtala v hlave zrejme všetkým. A nevravte, že to nenapadlo aspoň raz aj vám.
Odpoveď Učiteľa je prekvapivá – nehnevá sa, ani ich nekarhá za opovážlivosť. Ježiš im sľubuje miesto vo „vyššej spoločnosti“ – tej nebeskej. Svojim učeníkom (a teda aj nám) sľubuje stonásobok toho, čoho sme sa pre Neho zriekli. Ako dieťa som tomu rozumel matematicky: za jedno pole sto rovnako úrodných, za jeden dom sto iných. Ako sa to však dá použiť na otca, matku, sestry, bratov? Takže matematika asi nebude vzorcom k rozlúšteniu dnešného Božieho slova.
Ježiš stonásobkom vyjadruje, že dostaneme omnoho viac. Túto číslovku používa iba na tomto mieste Evanjelia. Znamená to, že odmena pre tých, ktorí Ho nasledujú je výnimočná a jedinečná. Stonásobne viac znamená nepredstaviteľne veľa. Na otázku: „Čo z nasledovania Ježiša budem mať?“ Ti dnes Pán odpovedá: „Ani si nevieš predstaviť!“

Odmena pre tých, čo nasledujú Ježiša je jedinečná a výnimočná.

Toto zamyslenie povzbudilo už 163.

Poď na hlbinu


  • 01 Záleží mi na tom, čo z nasledovania budem mať?
  • 02 Pokladám materiálne veci za svoje, alebo som ich odovzdal Pánovi?
  • 03 Keď sa dnes obzriem na svoju cestu s Pánom, čo vidím ako súčasť sľúbeného stonásobku?

tip pre teba

Skúsim sa dnes s niečím podeliť.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.