Peter Mikula Nasledovať aj s krížom

Per crucem ad lucem – cez kríž k svetlu.

Mt 16,24-28

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. <br /> Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! <br /> Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. <br /> Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“

11.08.2017 00:00

zamyslenie

Povedať a priznať pred niekým svoje problémy sa v dnešnej dobe nenosí. Problémy však majú všetci. Jedni to však vedia dobre tajiť. Pán Boh nás však neľúbi na základe bezproblémovosti a dokonalosti. Ježiš priamo počíta, že každý z nás máme svoje kríže. Mnohí z nás sme najväčším krížom pre seba my sami. Ďalšími krížmi môžu byť: povaha, vzťahy v rodine, závislosti, lenivosť, ustráchanosť, pocit viny, nevyliečiteľná choroba či smrť blízkej osoby. Zamerať sa však na kríž a stratiť Majstra z pohľadu je znakom, že sa čoskoro môžeme začať potopiť ako Peter na mori. Kríž, nech je akýkoľvek, nás má nasmerovať k tomu, ktorý „niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil...“ (Iz 58,4a). Na kríže nie sme sami. Mnohí z nás až pri životných krížoch spoznali hodnotu svojej viery v Pána Boha, spoznali jeho milosrdenstvo.
15. mája 1938 bol za pomocného biskupa do Trnavy konsekrovaný Mons. Michal Buzalka. Zvoli si heslo „Per crucem ad lucem“ (Cez kríž k svetlu). Jeho biskupské poslanie bolo v totalitnom komunistickom režime naplnené krížom. Bol odsúdený na doživotie spolu s ďalšími dvoma biskupmi. Zomrel na následky mučenia zo strany vtedajšieho režimu v roku 1961. Dnes je otec biskup vo svetle Nebeského Otca a je začatý proces jeho blahorečenia. Kríž môžeme vliecť, alebo aj niesť. Jedine ak ho budeme niesť s Ježišom, stane sa nám i našim blízkym svetlom a nie temnotou.

Per crucem ad lucem – cez kríž k svetlu.

Toto zamyslenie povzbudilo už 144.

Poď na hlbinu


  • 01 Ktoré sú tri moje najväčšie životné kríže?
  • 02 Prežehnám sa, keď idem autom okolo kríža na začiatku dediny či mesta?
  • 03 Kto z ľudí z môjho okolia mi je vzorom kresťanského nesenia kríža?

tip pre teba

Pobozkám kríž s vďakou a láskou voči Ježišovi.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.