Alan Ján Dely OP Moja trinásta komnata a Ježiš

Boh nerobí polovičaté veci. Boh koná všetko naplno. On nechce, aby sme zažívali slobodu napoly. Chce, aby sme boli slobodní úplne.

Lk 6,6-11

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. <br /> A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. <br /> Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. <br /> A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ <br /> Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. <br /> Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

11.09.2017 00:00

zamyslenie

Ježiš v Lukášovom evanjeliu uzdraví mnohých ľudí. No všimli ste si taký malý detail? Keď za Ježišom prichádzajú ľudia, ktorí ho prosia o uzdravenie (malomocný, žena s krvotokom...), tak prichádzajú k nemu vždy v iný deň ako v sobotu. No keď Ježiš sám iniciuje uzdravenie, robí to práve v sobotu. Prečo tak Ježiš koná? Pretože chce poukázať na skutočný význam soboty. V tento deň si izraeliti pripomínali vyslobodenie z Egypta. Sobota bola dňom oslobodenia. A Ježiš spomienku na oslobodenie slávi tak, že ON v tento deň oslobodzuje iných. Oslobodzuje od toho, čo ich zväzuje. Ježišovi veľmi záleží na tom, aby sme boli skutočne slobodní. Človek s vyschnutou rukou z dnešného evanjelia neprosil Ježiša o uzdravenie. Možno sa bál farizejov. Možno sa Ježiša hanbil. Možno to už nevnímal ako niečo, čo ho obmedzuje. Ale Ježiš to tak nenechal! Ježiš chce uzdraviť celého človeka. Väčšina z nás (ak nie každý) má časť svojej osobnosti, ktorá sa podobá vyschnutej ruke muža z dnešného evanjelia. Väčšina z nás má niečo, čo pred Bohom ukrýva. Akúsi trinástu komnatu, do ktorej nechceme pustiť Boha, aby v nej urobil poriadok. Ale vedzte, že Ježiš to tak nenechá! Odovzdajme Bohu všetky naše tajné bolesti, neodpustenia, zranenia... aby ich On mohol uzdraviť. Veď Pán po tom tak túži!

Boh nerobí polovičaté veci. Boh koná všetko naplno. On nechce, aby sme zažívali slobodu napoly. Chce, aby sme boli slobodní úplne.

Toto zamyslenie povzbudilo už 174.

Poď na hlbinu


  • 01 Prosím Pána, aby ma naučil žiť v slobode?
  • 02 Čo je mojou „vyschnutou rukou“? Čo pred Bohom skrývam?
  • 03 Dokážem Bohu všetko odovzdať?

tip pre teba

Otvorím dnes trinástu komnatu mojej duše (komnatu mojich tajností, bolestí, zranení... ) a pozvem do nej Pána.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.