Tomáš Jellúš SJ Je pokušenie dobré alebo zlé?

Pokušenie môže vniesť do nášho života nový prvok nadšenia a radosti z vecí a vzťahov, na druhej strane môže zničiť človeka, ak by nerešpektoval prvenstvo lásky k Bohu. Všetko závisí od postoja srdca. Srdce je kompas, ktorý nám ukáže správny smer.

Lk 11, 1-4

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ <br /> Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“

11.10.2017 00:00

zamyslenie

Viem odolať všetkému, okrem pokušeniu. Čo je to vlastne pokušenie? V reklamách sa vždy predstavuje ako dobrá vec. Ako sladké pokušenie. V morálke nás zase varujú, že vedie k hriechu. A prečo sa v Otčenáši modlíme, aby nás Boh neuviedol do pokušenia? Prečo tam nie je napísané – a ochráň nás pred pokušením? Boh nám daroval túto zem a druhých ľudí a teší sa, keď si to vychutnávame. Problém nastáva, keď niečomu alebo niekomu priradíme status prameňa. Prameňom všetkého dobra je Boh. On zastrešuje všetky naše radosti, všetky naše lásky, všetko naše dobro. A pokiaľ ho rešpektujeme ako prameň dobra, všetko je v poriadku. Človek si však ublíži, ak si z niečoho stvoreného spraví boha. Vtedy sa pokušenie stáva zlým, lebo jedine Boh môže byť garantom nášho šťastia. Pokušenie je teda dobré aj zlé. Dobré je vtedy, ak s vďačnosťou prijímame krásne dobré veci a milých ľudí do nášho života ako dar od Boha, a zlé je vtedy, ak by sme sa snažili Boha vyčiarknuť z rovnice nášho života, lebo logicky sa potom náš život zosype. Buďme vďační za ľudí a veci, ktoré nás priťahujú. Je to dar od Boha a jeho lásky. Ale vychutnávajme si toto pokušenie v Božej atmosfére, nie bez neho.

Pokušenie môže vniesť do nášho života nový prvok nadšenia a radosti z vecí a vzťahov, na druhej strane môže zničiť človeka, ak by nerešpektoval prvenstvo lásky k Bohu. Všetko závisí od postoja srdca. Srdce je kompas, ktorý nám ukáže správny smer.

Toto zamyslenie povzbudilo už 231.

Poď na hlbinu


  • 01 Ktoré pokušenia mi škodia a ktoré pomáhajú?
  • 02 Ako Boh vstupuje do mojich bojov pokušení?
  • 03 Ako rozoznať, či skutočnosť, ktorá ma priťahuje mi prinesie pokoj, alebo nie?

tip pre teba

Podľahnem pokušeniam lásky a vzopriem sa pokušeniam pýchy.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.