Alan Ján Dely OP „Kúpeľ“ v Božom slove a „bežné“ svedectvá...

Každodenný "kúpeľ" v Božom slove, "všedné" svedectvá o Bohu. Sú to zastávky na ceste uzdravenia nášho duchovného zraku. A mať uzdravený vnútorný zrak znamená podobne ako slepec z dnešného evanjelia žasnúť nad stvorením a Bohom; vidieť to a žasnúť nad tým, čo Boh koná v mojom živote. A on určite koná.

Jn 9,1-41

Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“ <br /> Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som, svetlo sveta.“ <br /> Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ <br /> Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“ <br /> Pýtali sa ho teda: „Ako to, že sa ti otvorili oči?“ <br /> On odpovedal: „Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: ‚Choď k Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, umyl som sa a vidím.“ <br /> Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ <br /> Odpovedal: „Neviem.“ <br /> Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ <br /> Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ <br /> Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. <br /> Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ <br /> On odpovedal: „Je prorok.“ <br /> Židia však neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: „Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?“ <br /> Rodičia odpovedali: „Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý. Ale ako to, že teraz vidí, to nevieme, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje roky, nech hovorí sám za seba.“ Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. Preto jeho rodičia povedali: „Má svoje roky, jeho sa spýtajte.“ <br /> Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý, a povedali mu: „Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešnik.“ On odvetil: „Či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz vidím.“ <br /> Spýtali sa ho teda: „Čo urobil s tebou? Ako ti otvoril oči?“ Odpovedal im: „Už som vám povedal, a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“ Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh, a o tomto nevieme ani to, odkiaľ je.“ <br /> Ten človek im odpovedal: „Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší; ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť.“ Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. <br /> Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ <br /> On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ <br /> Ježiš mu povedal: „Už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ <br /> On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu. <br /> Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli.“ <br /> Začuli to farizeji, čo boli pri ňom, a povedali mu: „Sme azda aj my slepí?!“ <br /> Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme.‘ A tak váš hriech ostáva.“

12.03.2018 00:00

zamyslenie

Uzdravený fyzický zrak umožňuje hľadieť na stvorenie, na jeho krásu, uzdravený duchovný zrak umožňuje "hľadieť" na Boha, na jeho krásu. Evanjelium o slepcovi od narodenia je príbehom o uzdravení nielen fyzického zraku, ale najmä toho duchovného. A jeho príbeh nám prezrádza, ako môžeme aj my pomôcť Bohu, aby uzdravil náš vnútorný zrak.
Ježiš, ktorého poslal Otec, posiela slepého, aby sa vykúpal v rybníku Siloe a slepec "slepo" poslúchol. Názov Siloe pritom znamená "Poslaný". Slepý človek sa vykúpal a ozdravel. My sa síce už nemôžeme vykúpať v rybníku "Poslaný", ale môžeme sa "vykúpať" v slovách Poslaného. Každé úprimné stretnutie s jeho slovom, každý "kúpeľ" v Božom slove, nás uzdravuje, prinavracia nám duchovný zrak.
Keď Ježiš potrel oči slepého blatom a poslal ho umyť sa v rybníku, odišiel. Ježiš sa vzdialil od slepca. A tak na otázku "Kde je ten človek?", ktorý ho uzdravil, už uzdravený slepec odpovedá "Neviem". Ježiš ponecháva uzdravenému človekovi slobodu a čaká, že ho aj on začne hľadať. Ježiš urobil prvý krok, ten druhý je vyzvaný urobiť uzdravený slepec. A ten druhý krok spočíval vo svedectve. V odvahe svedčiť o ňom nielen pred najbližšími, ale i pred tými, ktorí majú moc. Uzdravený slepec sa nebál svedčiť o Ježišovi, a táto jeho odvaha ho napokon priviedla k tomu, že v Ježišovi spoznal Pána svojho života: "Verím, Pane". Aj všetky naše svedectvá o Bohu, malé či veľké, každodenné či niečím výnimočné, v práci či škole, nás (ale i tých druhých) privádzajú bližšie k Pánovi. Každé naše svedectvo očisťuje náš duchovný zrak, pretože jasnejšie spoznávame v Ježišovi Pána svojho života.

Každodenný "kúpeľ" v Božom slove, "všedné" svedectvá o Bohu. Sú to zastávky na ceste uzdravenia nášho duchovného zraku. A mať uzdravený vnútorný zrak znamená podobne ako slepec z dnešného evanjelia žasnúť nad stvorením a Bohom; vidieť to a žasnúť nad tým, čo Boh koná v mojom živote. A on určite koná.

Toto zamyslenie povzbudilo už 156.

Poď na hlbinu


  • 01 Ako často sa „kúpem“ v Božom slove?
  • 02 Hľadám Boha vo svete, v blížnych, vo svojom živote?
  • 03 Svedčím o Ježišovi, ak si to okolnosti vyžadujú? Nebojím sa toho?

tip pre teba

Pouvažujem nad tým, ako môžem „bežne“ svedčiť o Bohu počas môjho „všedného“ dňa.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.