Alan Ján Dely OP Blahoslavení tichí...

Srdce tichých ľudí je "trónom, na ktorom si Pán odpočinie".

Mt 5,1-12

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.<br /> Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.<br /> Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.<br /> Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.<br /> Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.<br /> Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.<br /> Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.<br /> Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“<br />

12.06.2017 00:00

zamyslenie

V knihe proroka Zachariáša sa dočítame o jednom kráľovi. Ale nie hocijakom kráľovi. Bude vládnuť "od mora až k moru a od Rieky až do končín zeme". Tento kráľ bude "hlásať pokoj národom". A to aj vďaka tomu, že je to kráľ tichý, mierny, pokorný (porov. Zach 9,9n). A takýchto ľudí má Boh v obľube. Tento kráľ je predobrazom iného Kráľa, tichého a pokorného Kráľa pokoja (porov. Mt 11,29), ktorý odstraňuje hranice deliace národy, hranice deliace ľudí a vytvára tak priestor pokoja – jeho meno je Ježiš Kristus. Pýcha, nepokoj srdca vytvára hranice medzi človekom a Bohom, medzi ľuďmi navzájom. Pokora, miernosť či tichosť srdca tieto hranice odstraňuje.
Sv. Ján Klimak tvrdí, že miernosť, tichosť srdca je "vodkyňou a putom bratského spoločenstva, štít, ktorý odráža všetky strely nenávisti a horkosti". Srdce tichých ľudí je "trónom, na ktorom si Pán odpočinie".
Je dobré, keď človek "kričí", keď sa deje nespravodlivosť. Ale "kričať" kvôli získavaniu moci či kontroly nad inými vedie k nepokoju, rozdeleniu medzi ľuďmi. Cez dnešné blahoslavenstvo nás Boh pozýva, aby sme boli tými, ktorí svojou miernosťou, tichosťou srdca vytvárajú priestor pokoja pre iných. Aby sme boli tými, u ktorých si Boh "odpočinie".

Srdce tichých ľudí je "trónom, na ktorom si Pán odpočinie".

Toto zamyslenie povzbudilo už 150.

Poď na hlbinu


  • 01 Dokážem „kričať“, keď sa deje nespravodlivosť?
  • 02 Čím vytváram hranice vo svojom živote – medzi mnou a Bohom, medzi mnou a blížnymi?
  • 03 Čím je naplnené moje srdce?

tip pre teba

Dnes dám vo svojom srdci priestor miernosti, tichosti, aby som tak vo svojom okolí vytvoril priestor pokoja pre iných.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.