Tomáš Jellúš SJ Tvoje meno pre mňa znamená celý svet

V evanjeliu podľa Matúša sú nám zanechané mená apoštolov, lebo ich Ježiš mal rád, mal k nim puto. V evanjeliu podľa Ježiša sú s rovnakou láskou, úctou a pozornosťou zachytené aj naše vlastné mená.

Mt 10, 1-7

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.<br /> Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“

12.07.2017 00:00

zamyslenie

Načo nám je vedieť mená apoštolov, keď žili tak dávno? Ježiš mal k nim vzťah, preto sú v jeho evanjeliu zachytené ich mená. Len k čomu má človek vzťah, len tam sa zaujíma aj o meno. Meno naznačuje vzťah. Už na počiatku stvorenia, keď Boh stvoril zvieratká, previedol ich k Adamovi, aby videl ako ich pomenuje. Jemu prenechal tú krásnu úlohu, dať im meno a tak si k nim vytvoriť puto. Naše vlastné meno je hlboko ukryté v Božom srdci.
Ak máme niekoho veľmi radi, jej alebo jeho meno nás sprevádza celý život. A ak začujeme toto meno, vynorí sa v našom srdci všetka láska a priateľstvo, ktoré pociťujeme. Na svadbe si dievčina berie meno svojho milého, aby sa tak naznačila jednota ich nového vzťahu. Sám Boh dostáva ľudské meno v Ježišovi, aby tak naznačil puto, ktoré ho s nami spája.
Na jednej svadbe, kde som sobášil, bol ženích tak veľmi nervózny, že chudák pri podávaní prstienkov zabudol na nevestine meno. Moc mu to neodpustila, lebo tak hlasno mu zakričala – Zuzka!!! A on pokračoval – Zuzka, prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti. Správne. Dobre, že sa nahnevala, lebo meno je súhrnom nás samých. Poznať meno – naznačuje puto a vzťah.

V evanjeliu podľa Matúša sú nám zanechané mená apoštolov, lebo ich Ježiš mal rád, mal k nim puto. V evanjeliu podľa Ježiša sú s rovnakou láskou, úctou a pozornosťou zachytené aj naše vlastné mená.

Toto zamyslenie povzbudilo už 166.

Poď na hlbinu


  • 01 Čo naznačuje moje meno?
  • 02 Kto nosí moje meno vo svojom srdci?
  • 03 Odkedy Boh vie ako sa volám? Skôr ako vznikol svet.

tip pre teba

Nech nám je na útechu, že tam vonku je niekto, kto nás hľadá v každej osobe, ktorú stretne.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.