Ján Holubčík Nemohli ho uzdraviť

Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ prejde. A nič vám nebude nemožné.

Mt 17, 14-20

K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.“ <br /> Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. <br /> Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ <br /> On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ prejde. A nič vám nebude nemožné.“

12.08.2017 00:00

zamyslenie

V poslednej dobe sú veľmi populárne modlitby za uzdravenia. Veľa ľudí cestuje do Poľska, do Žiliny, do Petržalky a na mnohé iné miesta, kde sú kňazi, ktorí sa modlia tieto modlitby. Pamätám si, že po revolúcii k nám chodievali mnohí zázrační uzdravovatelia aj zo zahraničia. A aj teraz. Dokonca až z ďalekej Indie. Stretám sa s rôznymi postojmi k tomuto javu. Od obdivu až po výsmech. Dnešné evanjelium vo mne vyprovokovalo otázku: „Prečo sa dnes tak málo stretávame so zázrakmi a uzdraveniami, aké robil Ježiš alebo ako sa môžeme dočítať v knihe Skutkov apoštolov?“ Kniha Skutkov je plná zázrakov, ktoré robili Ježišovi nasledovníci. Dnes? Veľmi zriedkavo sme svedkami nejakých zázrakov a uzdravení. A keď, tak im neveríme, alebo sa z nich smejeme. V knihe Skutkov apoštolov sa môžeme dočítať dokonca o vzkriesení. Peter v meste Joppe vzkriesil ženu. (Sk 9, 36-43) Pavol vzkriesil mŕtveho v Troade. (Sk 20, 7-12) Nepovedal by nám Ježiš dnes to isté, čo učeníkom v dnešnom evanjeliu? Nemáme aj my malú vieru a preto nie sme schopní robiť zázraky? Nie sme neveriace a skazené pokolenie?

Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ prejde. A nič vám nebude nemožné.

Toto zamyslenie povzbudilo už 152.

Poď na hlbinu


  • 01 Modlíš sa za uzdravenie tých, ktorí to potrebujú?
  • 02 Aká je tvoja viera?
  • 03 Bol si už svedkom zázračného uzdravenia?

tip pre teba

Pomodli sa dnes za uzdravenie niekoho, kto to potrebuje.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.