Lk 1, 39-47

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. <br /> Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. <br /> Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. <br /> A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ <br /> Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“

12.09.2017 00:00

zamyslenie

Dnešné stretnutie dvoch žien dokonale vystihuje jediné slovo – radosť. Existuje však menšia a väčšia radosť?
Na jednej strane Alžbeta a Zachariáš – obaja v pokročilom veku a bez detí. Aké obrovské muselo byť tešenie sa po toľkých sklamaniach, po toľkom čakaní. Je to také nepravdepodobné, že Alžbetin muž neuverí ani anjelovi, ktorý mu to oznámi z očí do očí.
A na druhej strane mladučká Mária vychovávaná v chráme. Zvestovanie toho, že Mária sa stane matkou Mesiáša ju naplnilo radosťou. Ježiš v nej začal byť prítomný úplne, ona bez hriechu sa stala plnou radosti až po okraj a nemala nedostatku. Povedali by sme, nič jej k väčšiemu šťastiu nechýbalo. Máriino niekoľkodňové kráčanie do kopca v jej stave určite nie je to najpohodlnejšie, čo si vieme predstaviť. Má však veľmi dobrý dôvod. Cestu, na ktorú sa vydáva, nepodstupuje, aby sa ona potešila spolu s Alžbetou. Túži po tom, aby sa aj Alžbeta tešila v úplnosti. Aby aj ona pocítila tú istú Radosť, ktorá sa v Betleheme narodí. A prvé chvíle stretnutia to len potvrdzujú, keď prostredníctvom Márie Božieho Syna stretáva nielen Alžbeta, ale aj dieťa v jej lone.
Evanjelium nám ukazuje, že existuje väčšia radosť ako naplnené očakávanie roky neplodných manželov. A kedy môže dnešný človek prežívať najväčšiu radosť? Po prijatí Eucharistie, keď je Ježiš tak živo prítomný v nás, ako bol v lone Márie pri návšteve jej priateľky.

Kristus medzi nami!

Toto zamyslenie povzbudilo už 156.

Poď na hlbinu


  • 01 Rád zdieľam radosť?
  • 02 Uvedomujem si, že Boh je mojou najväčšou radosťou?
  • 03 Zdieľam radosť z Ježišovej prítomnosti ako Mária, ktorá sa vybrala za Alžbetou?

tip pre teba

Povedz niekomu blízkemu o tvojom zážitku s Ježišom.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.