Félix Maria OFM Je pred polnocou!?

Ty si Všemohúci. A pre teba nie je polnoc. Pre teba je iba „teraz“.

Lk 11,5-13

Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ <br /> A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ <br /> Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. <br /> Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. <br /> Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? <br /> Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

12.10.2017 00:00

zamyslenie

Je pred polnocou... a kde si TY!? Áno, dal som tam veľké „TY“. Zvolil som tento jazykový výraz preto, že aj tieto riadky píšem takmer o polnoci. A mobil ešte stále „zvoní“. Prosba o modlitbu, boj o vieru, hľadanie Boha. Zvádzalo by to k zvolaniu: „Ja som tu, a kde si ty, Bože?“ Som tu a TY? Nebola by to však pravda. Som tu nie pre mňa. Nie pre moju „šikovnosť“, ale som tu vďaka tebe, Pane. Ty si tá prvá príčina môjho konania. Ty si ten prameň lásky, ktorú môžem rozdávať. Som nástroj tvojej milosti.
Je ľahké sa tváriť, že som ten lepší. Lenže môže prísť iná udalosť a už môže byť zo mňa kňaz či levita, ktorí ťa nevideli v „priekope“, keď si tam ležal. Áno, preto netreba na seba brať naše úspechy. Sú to tvoje úspechy, že nás voláš a povolávaš k väčším veciam v našom živote.
Pane, ale kde mám byť, aby to celé nebolo až také zdrvujúce pre tých, pri ktorých nemôžem byť osobne? Vravíš, že pri tebe? Och, áno. Pri tebe je pevné a nemenné miesto. Ty si jediná istota. Daj mi, Pane, silu ponúkať teba a nie seba. Lebo i ja sa môžem pominúť. Ty si Všemohúci. A pre teba nie je polnoc. Pre teba je iba „teraz“. A teraz si skrze mňa presne tam, kde máš byť. Daj prosím, Pane, nech je tak stále. I ty, ktorý/á čítaš teraz tieto riadky. Buď teraz pri Pánovi a s Pánom, a to tak, aby to cítili tvoji blízki i vzdialení.

Ty si Všemohúci. A pre teba nie je polnoc. Pre teba je iba „teraz“.

Toto zamyslenie povzbudilo už 205.

Poď na hlbinu


  • 01 Neboj sa prosiť si a žiadať od Pána ako jeho syn a ako jeho dcéra.
  • 02 Pros za svojich blízkych a buď im nablízku.
  • 03 Je pre teba Božia prítomnosť dôležitým časom? Vnímaš čas jeho milosti, ktorý plynie „TERAZ“?

tip pre teba

Teraz vykonaj niečo nádherné.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.