o. Pavol Burda Kvas

Kto obmedzuje pôst len na zrieknutie sa jedla, v skutočnosti pôstom opovrhuje.

Mk 8,14-21

V tom čase si učeníci zabudli vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. Keď to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“ „A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem.“ A povedal im: „Ešte nechápete?“

13.02.2018 00:00

zamyslenie

Vôbec sa nechápavosti apoštolov nečudujem. Ak by mi niekto povedal, že sa mám chrániť kvasu, tiež by som myslel na chlieb. Pamätáte si ešte na zázračný koláč, ktorého kvások putoval pomedzi ľudí? Každý si z neho urobil koláč a kvások mal posunúť ďalej. Kto chcel, mohol si ho nechať doma, ale posunúť ho ďalšej gazdinke bola povinnosť. Tento kvások tu veľmi zreteľne symbolizuje hriech: príde zvonka, prijmem ho, „spapám“ a posúvam ďalej. Kvas a kysnuté cesto v žiadnom prípade nemožno obetovať Bohu. (pozri Levitikus 2, 11)
Ježiš ale varuje apoštolov, aby sa nestali podobnými farizejom a Herodesovi. Ježiš pozýva nás, aby sme „nespapali“ ponuku od farizejov. V čase veľkého pôstu je to ozaj pokušenie: ukázať každému, že sa postím! O dosť dôležitejšie je nechať zažiariť Božiu milosť! Ján Zlatoústy o tom hovorí ako o povinnosti pre postiacich sa: „Obeta, ktorú pôstom konáme nie je len odriekaním si jedla, ale vzdialenie sa od hriechu. Ten, kto pôst obmedzuje iba na zrieknutie sa jedla, v skutočnosti pôstom opovrhuje a znižuje ho.“ Odstráňme kvas farizejov (pretvárku) a Herodesa (nenávisť a túžba po senzáciách), aby sme pokojne prešli loďou Cirkvi cez more pôstu.

Kto obmedzuje pôst len na zrieknutie sa jedla, v skutočnosti pôstom opovrhuje.

Toto zamyslenie povzbudilo už 202.

Poď na hlbinu


  • 01 Ktoré ponuky som dnes prijal?
  • 02 Túžim po vlastnej oslave a pochvale?
  • 03 Zväzuje ma názor iných, alebo som slobodný?

tip pre teba

Tip ponúka sv. Ján Zlatoústy: „Ak uvidíš nepriateľa, zmier sa s ním. Ak uvidíš priateľa, ktorý má úspech, neprepadni závisti. Ak uvidíš chudobného (či inak biedneho), zľutuj sa nad ním.“


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.