o. Pavol Burda Ježiš a charita

Hoci Spasiteľ nepomohol spôsobom, ktorý paralyzovaný čakal, dostalo sa mu toho, v čo už nedúfal.

Jn 5,1-3. 5-16

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. <br /> V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.

13.03.2018 00:00

zamyslenie

Uvažovali ste nad tým, čo to bola tá Betsata? Ja áno. Aj keď evanjelium hovorí (v poznámke pod čiarou) o kúpeľoch, z popisu som si to predstavoval asi ako charitu. Akýsi útulok pre „sociálne prípady a invalidov“. A keď som sa dozvedel, že táto brána slúžila ako „kúpeľňa“ pre zvieratá, ktoré putovali na obetu do chrámu, obraz som si dokreslil: podľa mňa tam bola zmes blata, hnoja a ľudských mrzákov. Určite tam bol niekto, kto sa o nich staral. A Boh chce ísť tam! Neuveriteľné. Čakali by sme, že Boh sa bude pohybovať vo vyšších kruhoch; že Boh príde vo vyleštených topánkach a sadne si k na čalúnený trón.
Uvažovali ste nad tým? Ježiš vošiel do tejto biedy. Navyše je bieda znásobená samotou: paralyzovaný sa sťažuje, že nemá nikoho, kto by mu pomohol. Prežil tam tridsaťosem rokov! Niekto mu predsa musel dať jesť a piť. No viac záujmu nikto nemal. Ale teraz má! Uvažovali ste nad tým, že paralyzovaný práve zažíva svoju najšťastnejšiu chvíľu? Stretáva Ježiša. A hoci mu Spasiteľ nepomohol spôsobom, ktorý čakal (veď ho nezniesol do vody!), dostalo sa mu toho, v čo už ani nedúfal.
Uvažoval som nad tým, či si ja pamätám chvíle Božej pomoci?

Hoci Spasiteľ nepomohol spôsobom, ktorý paralyzovaný čakal, dostalo sa mu toho, v čo už nedúfal.

Toto zamyslenie povzbudilo už 178.

Poď na hlbinu


  • 01 Uvažoval som nad tým, ako vyzerá môj život, do ktorého chce prichádzať Pán?
  • 02 Vyžadujem od Pána, aby mi pomohol spôsobom, ktorý chcem ja?
  • 03 Zúfam si?

tip pre teba

Ako zbraň do dnešného dňa si vezmi odvahu. Neboj sa, Pán je blízko pri tebe!


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.