o. Pavol Burda Svetlo sveta

Slovo o svetle dostáva v rukách biskupa konkrétnu podobu... Akú podobu dostane toto slovo v mojom živote?

Mt 5, 13-16

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.<br /> Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.<br /> Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

13.06.2017 00:00

zamyslenie

Dnes sa nám Ježiš prihovára obrazne. Hovorí nám podobenstvá, ktoré majú moc zmeniť život. Prvé je o výnimočnosti soli. Jej chuť je nenahraditeľná, a Ježiš nám hovorí: „Ty si výnimočný. Nejestvuje nik, kto by tvoj u misiu zvládol lepšie. Teba posielam, ty ochutíš svet mojou láskou. Si na to plne vybavený. Len choď!“
Druhé nie je o ekonomickom a ergonomickom usporiadaní spotrebičov v domácnosti. Cez obraz lampy nám Majster ukazuje dôležitosť svedectva. Jeden život má moc osvetliť mnoho iných. Iste ste aj vy stretli ľudí, ktorí vás zaujali aj bez toho, aby povedali čo i len slovo. Žijú tak skutočný život s Bohom, že každé ich počínanie je tým „svetlom na svietniku.“
Vo východnom obrade takýmto ľudom dávame sympatický titul: „prepodobní.“ Ich život sa mení podľa podoby Krista. Posledná výzva je pre mňa navždy spojená so slávnostným začiatkom slávenia sv. liturgie s biskupom. Potom, ako ho oblečú do bohoslužobného rúcha, prinášajú mu zažaté sviece. Počas slov ostatného verša dnešného Evanjelia ich berie do rúk, aby požehnal svoj ľud. Slovo o svetle dostáva v rukách biskupa konkrétnu podobu – uskutočňuje sa cez zapálené sviece. Akú podobu dostane toto slovo v mojom živote? Soľ, lampa a svetlo: obrazy, ktoré zmenia môj život.

Slovo o svetle dostáva v rukách biskupa konkrétnu podobu... Akú podobu dostane toto slovo v mojom živote?

Toto zamyslenie povzbudilo už 127.

Poď na hlbinu


  • 01 Čo je Boží dar pre moju misiu?
  • 02 Rozhodujem sa byť svetlom pre svet, alebo sa radšej schovám?
  • 03 Ako môžem dnes uskutočniť slovo o svetle ja?

tip pre teba

Keď dnes niečo vezmeš do rúk, alebo začneš niečo robiť, spomeň si na verš: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.