Alan Ján Dely OP Ako budovať spoločenstvo?

Hlavným meradlom dobrého spoločenstva je to, či medzi nami vládne „duch zmierenia a odpustenia“. Tento duch je totiž Kristovým Duchom.

Lk 17,1-6

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor! <br /> Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!“ <br /> Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ <br /> Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“

13.11.2017 00:00

zamyslenie

Žiť v spoločenstve nie je ľahké. Nedorozumenia, zranenia, pohoršenia... Napriek tomu v spoločenstve môžeme podrásť v láske k Bohu a ľuďom. A to aj vďaka dvom jednoduchým prostriedkom...
Aké je podľa vás hlavné meradlom toho, či spoločenstvo (rodina, mládežnícke spolčo, farnosť...) je veľmi dobré? Určite to nie je počet členov. Kvantita ani zďaleka nie je rozhodujúca. Určite to nie je ani to, či jednotliví členovia sú úspešní, vzdelaní, bohatí ľudia. Tým hlavným meradlom dobrého spoločenstva je to, či medzi nami vládne „duch zmierenia a odpustenia“. Tento duch je totiž Kristovým Duchom. Slová „prepáč“, „mrzí ma to“, „odpúšťam ti“, „ideme ďalej“, budujú spoločenstvo.
Určite poznáte príbeh o Kainovi a Ábelovi. Neskončil veľmi dobre. Tento príbeh je zvláštny tým, že Kain s Ábelom (hoci boli bratia) veľmi nekomunikovali. Podľa Písma Kain povedal Ábelovi iba jednu jedinú vetu: „Poď von!“ A keď vyšli von, Kain zabil Ábela. Tento príbeh nám naliehavo pripomína, že tam, kde sa nekomunikuje, kde si v srdci „hromadíme nevypovedané“, tam to vedie k nepokoju, zániku. Takéto spoločenstvo postupne umiera. No tam, kde je priestor na dialóg, úprimný rozhovor, kde si vieme povedať pravdu z očí do očí, tam to žije. Takéto spoločenstvo bude žiť.
Zmierenie a úprimný dialóg! Dva prostriedky na budovanie spoločenstva. Jednoduché, no pritom tak účinné. Prečo? Lebo tak s nami buduje spoločenstvo samotný Boh.

Hlavným meradlom dobrého spoločenstva je to, či medzi nami vládne „duch zmierenia a odpustenia“. Tento duch je totiž Kristovým Duchom.

Toto zamyslenie povzbudilo už 176.

Poď na hlbinu


  • 01 Zasievam vo svojich spoločenstvách zrnká hnevu, zloby alebo zrnká odpustenia, zmierenia?
  • 02 Viem prijať slová kritiky od iných ľudí?
  • 03 Snažím sa nedorozumenia vo vzťahoch vydiskutovať alebo hromadím vo svojom srdci hnev či domýšľavosť?

tip pre teba

Zmierenie a úprimný dialóg. Pokúsim sa aspoň jeden z týchto prostriedkov využiť v priebehu dňa.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.