Tomáš Jellúš SJ V mojom srdci máš prvú stoličku

Človek sa snaží vyniknúť, hľadá oblasť, kde by bol veľký. Ježiš nás uisťuje, že v tom najdôležitejšom – a to, ako veľkí sme pre nebeské kráľovstvo, lásku a vzťahy, sme veľkí. A veľkosť tohto miesta nemôže nič ohroziť, lebo náš sprevádza životom a chráni naše nohy pred pádom.

Mt 5, 17-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. <br /> Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. <br /> Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

14.06.2017 00:00

zamyslenie

V nebeskom kráľovstve najmenší, veľký... Aj Ježiš teda rozlišuje veľkosť, alebo malosť človeka. Kde by zaradil mňa? Musíme si uvedomiť, že pre Ježiša sme veľmi cenní, a naše miesto v jeho srdci nemá konkurenciu. Choroba dnešnej spoločnosti, ktorá prahne po dokonalosti, je, že zahnala nášho ducha až do suterénu a máme o sebe slabú mienku. Treba si nájsť čas a v tichu zachytiť melódiu lásky, ktorú o nás Ježiš spieva, kde oceňuje naše prednosti. Ak už nájdeme lásku, alebo priateľstvo bojíme sa, ako dlho vydrží tento nový krásny vzťah. U Boha máme miesto isté. Našiel si nás a naše miesto v jeho srdci a v nebeskom kráľovstve je veľké. Nemusíme sa stresovať a obávať sa, či si zachováme túto dôležitú veľkosť, lebo Ježiš kráča životom spolu s nami a stará sa, aby plameň lásky, ktorý zapálil v našom srdci, nikdy nevyhasol. Ak majú naši priatelia svadbu, trochu sa obávame, či na nás nezabudnú a pozvú nás, či máme u nich stoličku. Na nebeskej svadbe nielenže máme stoličku, ale Ježiš hovorí o prvej stoličke. Sme pre neho priorita. A nikdy tomu nebude inak.

Človek sa snaží vyniknúť, hľadá oblasť, kde by bol veľký. Ježiš nás uisťuje, že v tom najdôležitejšom – a to, ako veľkí sme pre nebeské kráľovstvo, lásku a vzťahy, sme veľkí. A veľkosť tohto miesta nemôže nič ohroziť, lebo náš sprevádza životom a chráni naše nohy pred pádom.

Toto zamyslenie povzbudilo už 201.

Poď na hlbinu


  • 01 V Božích očiach som veľká, veľký. Ako byť hodný tohto vyznamenania?
  • 02 Čo znamená byť veľkou, veľkým v nebeskom kráľovstve?
  • 03 A aký som vo svojich vlastných očiach? Nepodceňujem sa príliš?

tip pre teba

Pozriem sa na seba cez oči, srdce toho, kto ma miluje.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.