Peter Mikula Ovečka medzi vlkmi

Zlo sveta možno zlomiť jedine trpezlivou láskou, ktorá vie niečo aj vytrpieť

Mt 10,16-23

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.<br /> Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.<br /> Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“

14.07.2017 00:00

zamyslenie

Vždy ma dokáže udiviť zlo, ktoré vplýva na život ľudí, najmä tých, ktorí sa cítia bezmocní. Študent na univerzite sa nevie brániť posmeškom svojim spolužiakov, u kolegov je ich spolupracovník vyhlásený za „sväteho“ ak sa nezapája do zlých rozhovorov. Dokonca návšteva Božieho chrámu je tŕňom v oku mnohým, ktorí pohŕdavo poukazujú na úprimne snažiaceho sa kresťana.
Ježiš Kristus v tomto úryvku z Evanjelia pripomína, že silou kresťana je práve jeho bezmocnosť, jeho neschopnosť niečo urobiť vlastnými silami so situáciou v ktorej sa nachádza doma, v práci či v spoločnosti.
Sme Bohom poslaní ako ovce medzi vlkov, pričom jedinou dovolenou zbraňou je náš Pastier. On nám je zároveň učiteľom, pretože on je Baránok, ktorý vzal na seba hriech sveta. Rozhodol sa, že zlo, ktoré sa na neho valilo neposunie ďalej, ale ho zastaví utrpením na svojom tele.
List Diogenetovi z prelomu 2. a 3. storočia píše o prenasledovaných kresťanoch hodnotné slová: „Všetkých majú radi, a všetci ich prenasledujú. Nepoznajú ich, a predsa ich odsudzujú. Potupujú ich, a v potupe získavajú slávu. Kazia im povesť, a vydáva sa svedectvo o ich spravodlivosti. Nadávajú im, a oni žehnajú. Urážajú ich, a požívajú úctu. Hoci robia dobro, trestajú ich ako zločincov. Keď sú trestaní, radujú sa, akoby ožívali. Tí, čo ich nenávidia, nevedia povedať príčinu svojho nepriateľstva.“ Nech príklad všetkých, ktorí trpeli pre Božie meno je povzbudením, že kríž je jedinou cestou na zastavenie zla v nás a v našom okolí.

Zlo sveta možno zlomiť jedine trpezlivou láskou, ktorá vie niečo aj vytrpieť

Toto zamyslenie povzbudilo už 163.

Poď na hlbinu


  • 01 Správam sa ako kresťan, keď mi niekto spôsobí krivdu?
  • 02 Prosím o pomoc v utrpení Baránka Božieho?
  • 03 Učím sa od Krista jeho láske k tým, čo mi robia zle?

tip pre teba

Odpustím nespravodlivosť, ktorej sa mi dnes dostane pri cestovaní, v práci či doma.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.