Félix Maria OFM O milosti

...Ježišovi tiež môžeme prejaviť našu službu...

Jn 3,13-17

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. <br /> A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ <br /> Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

14.09.2017 00:00

zamyslenie

Deň za dňom mám možnosť spoznávať Božiu milosť. Je to pre mňa niečo, čo neviem uchopiť, ale zároveň je to niečo tak konkrétne, že nemám pochybnosti, že je to jeho milosť.
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna, aby nás spasil. On nás nechce odsúdiť, ale naopak, chce nás zachrániť.
Naša spoločnosť sa mení, politické režimy a vlády sa striedajú, kultúry, epochy a všetko je stále nové a "pokrokové"... len jeho láska je verná. Nech sa deje čokoľvek. On stále miluje človeka. I keď človek pochybuje o jeho láske. Boh nestráca chuť ísť o krok bližšie, aby sme znovu mali možnosť poznať a okúsiť jeho milosť.
Ako to poznať? Každým dňom. Možno i tým, že nám posiela ľudí do cesty. Ľudí, ktorí nás potrebujú. Možno to znie paradoxne, ale naozaj je to tým. Veď si len uvedomme, že Boh nám posiela ľudí, aby sme im pomohli. My si myslíme, že na to nemáme. Ale oni prichádzajú. Boh ich posiela. I Ježiša poslal. Aby sme neboli sami. A Ježišovi tiež môžeme prejaviť našu službu. Práve v ľuďoch, ktorí sú okolo nás. Povýšme ich kríž, lebo je vykúpený jeho milosťou. Neodsudzujme Boha za to, že prichádza na tento svet. A rovnako, že prichádza ku nám. On chce byť s nami, lebo mu na nás záleží.

...Ježišovi tiež môžeme prejaviť našu službu...

Toto zamyslenie povzbudilo už 160.

Poď na hlbinu


  • 01 Ako vyzdvihuješ svoj kríž?
  • 02 Vyzdvihuješ kríže svojich blízkych?
  • 03 Vytrvalo kráčam svojou každodennou cestou?

tip pre teba

Odovzdaj svoj kríž Bohu... možno aj tým, že povýšiš kríže svojich blízkych.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.