Félix Maria OFM Živý Otec a živý vzťah

Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.

Jn 6,51-58

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ <br /> Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ <br /> Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. <br /> Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. <br /> Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. <br /> Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. <br /> Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

15.06.2017 00:00

zamyslenie

Mám rád život. Je plný dynamických situácií. Vie byť aj prekvapivý. Prináša udalosti, ktoré by sme my sami nevedeli tak pestro naplánovať.
Ak príde do nášho života niečo, čo nečakáme, tak sme v úžase, alebo sme zaskočení. Dnešní Ježišovi poslucháči sú aj v úžase, aj zaskočení. Ježiš im ponúka život, ale za cenu požívania zvláštneho a tajomného pokrmu - jeho Tela a Krvi.
Nejde iba o samotné požívanie, ale o živý a úprimný vzťah. V tom je Eucharistia požehnaním pre nás. Nie je to iba prijímanie, ale živý vzťah, ktorý dynamicky premieňa naše životy. Ak prijmeme Ježiša ako toho, kto je Pán a toho, ktorý nás miluje. Od toho bude naša dôvera autentická.
Čo nás viac charakterizuje? Radosť z prijatia Eucharistie - živého Krista do nášho života, alebo strach z prijatia, lebo čo ak som hriešny? Ide totiž o to, aby sme práve v dôvere a v túžbe po jednote prijímali Ježiša v pozitívnom vnímaní, ako toho, kto miluje a má byť milovaný. Nech nás charakterizuje tento vzťah, ktorý nás zjednocuje... i vtedy, keď je ťažko.

Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.

Toto zamyslenie povzbudilo už 164.

Poď na hlbinu


  • 01 Znamená Eucharistia pre mňa "zjednotenie"?
  • 02 Vnímam posväcujúci účinok Eucharistie?
  • 03 Ako sa pripravujem na prijatie Eucharistie počas dňa?

tip pre teba

Skôr ako dnes (zajtra) a po každý deň prijmeš Eucharistiu - povedz Ježišovi, ako po Ňom túžiš.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.