Tomáš Jellúš SJ Moje srdce kričí

Malé vtáčatká pištia na mamku, aby na nich nezabudla a doniesla im červíky. Ako dospelí už nekričíme, ale naše srdce bude vždy srdcom dieťaťa a ono kričí a kričí po láske a prijatí. A Boh lásky ho počuje.

Lk 17, 11-19

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ <br /> Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení. <br /> Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. <br /> Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ <br /> A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

15.11.2017 00:00

zamyslenie

Keď sa človek prechádza lesom a vidí vtáčie hniezdo, kde sú práve vyliahnuté malé mláďatká, zaujme nás ich hlasitý krik, ako sa od mamičky dožadujú potravy. Dnešných desať malomocných kričí na Ježiša, lebo v ňom spoznali dobrého človeka, ktorý by im mohol pomôcť. Najviac kričí srdce, keď je hladné po láske a prijatí. Jeden zamilovaný chlapec mi raz s bolesťou v hlase hovoril, ako to s ním a jeho vyvolenou je. „V mojich myšlienkach je dunivý krik a ja v jej, ani len šepot nie som.“ Hovoril som mu, aby to riešil optimisticky, aby keď mu povie: „zmizni, lúzer“ odpovedal - výborne, to znie tak exoticky. Kričíme po láske a prijatí. V evanjeliách ľudia často kričali na Ježiša. Slepý Bartimej: Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. U neho je zaujímavé aj to, že Ježiša najprv pochválil – Syn Dávidov... a až potom kričal. A vlastne aj dnešní malomocní – Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Dovoľme nášmu srdcu, nech kričí po prijatí a láske. A Ježiš vypočuje náš hlas. Samozrejme, on počuje, aj keď šepkáme, ale keď človek kričí, vkladá do svojej požiadavky všetku svoju silu, všetky svoje city, a tak sa sám pasuje a bojuje s tým, po čom túži. Aj Ježiš kričal na kríži po Otcovej prítomnosti. Kričme v modlitbe aj my, nech sa aj nášho srdca môže Boh dotknúť. Lebo on môže naplniť iba toho, kto si je vedomý, že mu niečo chýba. Plný pohár sa už nedá naplniť, prázdny pohár áno.

Malé vtáčatká pištia na mamku, aby na nich nezabudla a doniesla im červíky. Ako dospelí už nekričíme, ale naše srdce bude vždy srdcom dieťaťa a ono kričí a kričí po láske a prijatí. A Boh lásky ho počuje.

Toto zamyslenie povzbudilo už 192.

Poď na hlbinu


  • 01 Po čom a po kom kričí moje srdce?
  • 02 Je krik srdca výrazom nedostatku, alebo výrazom túžby?
  • 03 Odpovie Boh na moje volanie rovnako ako na volanie malomocných z dnešného evanjelia?

tip pre teba

Neprestanem kričať, kričať a kričať, až kým moje srdce nedostane lásku a prijatie, po ktorom túži. Aj Boh sa uchádza o to, byť predmetom našej túžby. Nech naše srdce kričí aj po ňom.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.