Félix Maria OFM Čo mu asi tak povedal?

Ježišov spôsob komunikácie bol dosť transparentný. Aspoň čo sa týka apoštolov. Hovoril im o veciach, o ktorých nehovoril iným. Snažil sa ich pripraviť na všetko, čo by mohlo ovplyvniť ich život

Mk 8, 27-33

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ <br /> Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ <br /> „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. <br /> Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ <br /> Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. <br /> Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

16.02.2017 00:00

zamyslenie

Ježišov spôsob komunikácie bol dosť transparentný. Aspoň čo sa týka apoštolov. Hovoril im o veciach, o ktorých nehovoril iným. Snažil sa ich pripraviť na všetko, čo by mohlo ovplyvniť ich život.
Medzi apoštolmi nebola až taká transparentnosť, ako ich tomu chcel Ježiš naučiť. Skôr vidíme, že medzi apoštolmi existovala aj istá nezhoda. Napríklad aj dnes, keď mali hovoriť o tom, za koho pokladajú ľudia Ježiša. Ale aj v Skutkoch apoštolov nachádzame, že na sneme v Jeruzaleme vznikli isté nezhody. Tie boli bežné. Napríklad aj keď Zebedejovi synovia žiadali "lepšie miesto" pre nich v Božom kráľovstve. Ostatní apoštoli sa na nich namrzeli.
Čo také chcel povedať a aj povedal Peter Ježišovi, že ho "musel" vziať bokom? Čo bolo jeho úmyslom keď ho Ježiš tak dôrazne napomenul? To sa už nedozvieme. Len je to určite aj pre nás podnet k zamysleniu, s čím my chodíme za Ježišom. Sú naše prosby primerané, alebo naše požiadavky presahujú tie "ľudské veci"?

Ježišov spôsob komunikácie bol dosť transparentný. Aspoň čo sa týka apoštolov. Hovoril im o veciach, o ktorých nehovoril iným. Snažil sa ich pripraviť na všetko, čo by mohlo ovplyvniť ich život

Toto zamyslenie povzbudilo už 203.

Poď na hlbinu


  • 01 S čím sa obraciame na Boha?
  • 02 Zaujímame sa o veci Božie aspoň tak ako o veci ľudské?
  • 03 Čo sme ochotní urobiť pre materiálne "blaho" a čo pre duchovné?

tip pre teba

Skús dnes urobiť pre veci Božie o niečo viac ako o ľudské! Veď ide o dušu.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.