Jozef Luscoň SDB Vládneš, alebo ti vládnu?

A prečo teda odolávať vábivému démonovi? V stávke je večný život. Krása človeka nespočíva v kráse postavy, ale v kráse charakteru. Vyšli sme z Božej dielne a nosíme v sebe obraz nádherného človeka, ktorý sa pravou láskou očisťuje a vášňou deformuje.

Mt 5, 27-32

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. <br /> Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. <br /> A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. <br /> Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

16.06.2017 00:00

zamyslenie

Počuli ste, že bolo povedané... Čo? Kým? Kedy? Prikázanie Nescudzoložíš! predniesol Mojžiš svojim súkmeňovcom po návrate z vrchu Sinaj. Tam od Pána Boha dostal prikázania, ktoré zaznamenal do Desatora. A kedy hovorí dnešné slová Pán Ježiš? Aj on vystúpil na vrch. Na Vrch blahoslavenstiev. A na ňom predniesol najrevolučnejšiu reč v histórii ľudstva.
Nie, nevyzýval do boja proti druhým, ako to robia bežní revolucionári. Jemu ide o zmenu, revolúciu v srdciach. Tu dáva pokyny, ako má táto revolúcia od starého človeka k novému prebiehať: vyslovuje blahoslavenstvá a hneď po nich venuje pozornosť Desatoru. Ježiš je "druhý Mojžiš". Je zákonodarca pre Nový Boží ľud. Prikázania potvrdzuje a ešte ich aj posúva do hĺbky nášho bytia. A tak dostávame pravidlá na dosiahnutie Novej vlasti - neba.
Zmyslom príkazu Nescudzoložíš! je chrániť Božiu krajinu, ktorú máme vo svojom srdci. Božie kráľovstvo má nepriateľov vonku, ale aj v nás. A tí sú ešte nebezpečnejší. Tí chcú spolupracovať s temnom v nás. O čo ide? To telesné a zároveň žiadostivé v nás je tak blízko nám samým a je tak príjemné, že by sa veľmi rado a ľahko pomiešalo s celým naším bytím. Vášeň i charakter sú nám nablízku. Oboje chcú rásť a preniknúť naše bytie. Ako keď nasadíte trávnik, a pýr nevytrhnete. Raz dva sa opäť zdvihne a začne zadúšať nasadenú trávičku. A práve ich oddelením a vystriekaním nečistej buriny rastie v nás krásne bytie. Je to ťažké, je to súboj so sebou samým a trvá tak dlho, kým žijeme. Ale z tohto zápasu sa rodí nový človek. Človek, ktorý je aj nad žiadostivosťou. Ale ešte sa vráťme k evanjeliu.
Ježiš po predstavení príkazu prechádza z ničoho nič do veľmi ráznej reči. Predkladá nám obraz, v ktorom hovorí o rezaní, sekaní, ťatí... Ozaj sa to má robiť? Máme si siahať na oči, ruky, nohy? Nie. Veď je tu aj príkaz Nezabiješ! Ani seba! Tá Ježišova prísnosť nám odkazuje, ako rázne máme vystupovať proti pokušeniu. Je to jeden zo spôsobov, ako sa zbaviť nečistoty vo svojom srdci. Niekedy to ide aj pokojným zamietnutím nečistej myšlienky či podnetu... Ale sú chvíle, kedy to z nás nie a nie vyhnať. Nečistota sa ako omamná látka plazí a rozpína po našej duši. A v tomto prípade nám Kristus radí ráznosť, vylúpenie myšlienok z hlavy, sekanie nečistých túžob, pohľadov, emócií... Kdesi v nás je centrum, ktoré to všetko ovláda. Tam treba mať v strehu riadiace príkazy na ovládanie aj tohto mámivého sladkého hriechu. K tomu treba mať takú silu, ktorá by dokázala hasiť výbuchy vášne v zárodku. A prečo teda odolávať vábivému démonovi? V stávke je večný život. Krása človeka nespočíva v kráse postavy, ale v kráse charakteru. Vyšli sme z Božej dielne a nosíme v sebe obraz nádherného človeka, ktorý sa pravou láskou očisťuje a vášňou deformuje. Ničivá vášeň zabrzdí rast človeka do tejto nádhery. Po prechádzke týmto svetom nastáva večnosť. V nej má zažiariť celá krása človeka. Jeho základ vytvárame teraz. O to tu ide. A ako je to s vami?

A prečo teda odolávať vábivému démonovi? V stávke je večný život. Krása človeka nespočíva v kráse postavy, ale v kráse charakteru. Vyšli sme z Božej dielne a nosíme v sebe obraz nádherného človeka, ktorý sa pravou láskou očisťuje a vášňou deformuje.

Toto zamyslenie povzbudilo už 188.

Poď na hlbinu


  • 01 Máte postup na zvládnutie nečistoty vo vašom srdci?
  • 02 Vládnete nad sebou vy, alebo vám vládnu vášne?
  • 03 Máte kontrolu nad krajinou svojho srdca?

tip pre teba

Sila nečistoty je v tom, že narába s krásou a s príjemnom. Je to to, čo sa nám tak páči. Ak chceme nad ňou vyhrať, musíme zápasiť s príjemnosťou a posilniť si vôľu. Dnes aspoň raz.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.