Félix Maria OFM Živá reč – to je aj skutok

Dobre si premyslime, za kým kráčame, koho nasledujeme a aký to má pre nás dôsledok. Naša viera nie je prestíž, naša viera nie je kultúra, naša viera nie je iba niečo slávnostné, ale je to niečo, v čom má prenikať Duch Svätý do tohto sveta. Cez naše skutky. Cez Pravdu, ktorou je Kristus, cez Lásku, ktorou je Boh.

Mt 5, 33-37

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

17.06.2017 00:00

zamyslenie

Pri čítaní tohto textu mi v hlave zaznievajú slová svätého Antona Paduánskeho. V jednej jeho kázni uvádza krásnu myšlienku o tom, ako má byť naša reč živá skrze naše skutky. Tento významný učiteľ Cirkvi spomína udalosť zo Skutkov apoštolov, kde je napísané, že keď apoštolov naplnil Duch Svätý, začali hovoriť rozličnými jazykmi. Svätý Anton ďalej vysvetľuje, že „rozličné jazyky, to sú rôzne svedectvá o Kristovi, ako pokora, chudoba, trpezlivosť a poslušnosť. Hovoríme nimi vtedy, keď ich ukazujeme iným na sebe. Reč je živá vtedy, keď hovoria skutky“.
Dnes Ježiš od nás požaduje pravdivosť. Naše „ÁNO“ nech je „ÁNO“. To má byť naše svedectvo viery. Byť pravdivý. Byť veriaci nielen slovom, ale i skutkom. A to je CELÉ NAŠE SVEDECTVO. Na jednom mieste sa Ježiš vracia k tejto pravdivosti, keď o desať kapitol neskôr môžeme čítať: „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa“. (porov. Mt 15,8 a Iz 29,13)
I my máme byť v tomto svete svedectvom spôsobom rozličných jazykov. Preto dobre si premyslime, za kým kráčame, koho nasledujeme a aký to má pre nás dôsledok. Naša viera nie je prestíž, naša viera nie je kultúra, naša viera nie je iba niečo slávnostné, ale je to niečo, v čom má prenikať Duch Svätý do tohto sveta. Cez naše skutky. Cez Pravdu, ktorou je Kristus, cez Lásku, ktorou je Boh. Boh nás povolal vo svojom Duchu. Tak nech je naše áno – áno.

Dobre si premyslime, za kým kráčame, koho nasledujeme a aký to má pre nás dôsledok. Naša viera nie je prestíž, naša viera nie je kultúra, naša viera nie je iba niečo slávnostné, ale je to niečo, v čom má prenikať Duch Svätý do tohto sveta. Cez naše skutky. Cez Pravdu, ktorou je Kristus, cez Lásku, ktorou je Boh.

Toto zamyslenie povzbudilo už 129.

Poď na hlbinu


  • 01 Čo pre teba znamená prísaha? Vidíš rozdiel medzi sľubom a prísahou?
  • 02 Pokladáš sa za pravdovravného?
  • 03 Keď si uťahuješ z blížnych, dovolíš im pochopiť, čo bola pravda a čo žart?

tip pre teba

Skús sa zamyslieť nad svojimi sľubmi a predsavzatiami. Nie sú aj ony vyznaním tvojej viery v Boha? Ak si spomenieš na nejaký nesplnený sľub, či predsavzatie a dnes ho splň.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.