Alan Ján Dely OP Keď príde na lámanie chleba...

Nemôžeme prijímať Pánovo telo pod spôsobom chleba a pritom pohŕdať Pánovým telom pod spôsobom brata.

Mt 10,34-11,1

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.<br /> Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.<br /> Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.<br /> Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.<br /> Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.<br /> A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“<br /> Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

17.07.2017 00:00

zamyslenie

Keď príde na lámanie chleba. Určite poznáte toto slovné spojenie, ktoré opisuje (dlho očakávanú) chvíľu, v ktorej ide do tuhého, v ktorej sa človek často nezachová tak, ako plánoval.
S jednou takouto chvíľou sa stretávame pravidelne. Počas každej svätej omše totiž zakaždým príde na lámanie chleba, v tom pravom slova zmysle. Je to chvíľa premenenia. A v tom okamihu naozaj ide do tuhého, pretože je to chvíľa sprítomnenia Ježišovej obety na kríži. Je to chvíľa, kedy Ježiš „stratil“ svoj život pre mňa. No tu to nemôže skončiť! Na Lásku by som mal odpovedať láskou.
Chvíľa premenenia je zároveň okamihom, kedy ma Ježiš pozýva stratiť svoj život pre neho. Na Ježišove slová: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás, by som mal odpovedať v podobnom duchu: Ježišu, toto je moje telo, môj život, ktorý chcem darovať tebe, ktorý chcem obetovať za iných. Toto je pravé eucharistické zmýšľanie!
Správne sláviť eucharistiu, lámanie chleba, znamená nežiť pre seba, ale „lámať seba“ druhým. Od lámania chleba v kostole je potrebné prejsť k „lámaniu seba“ pre iných mimo kostola.

Nemôžeme prijímať Pánovo telo pod spôsobom chleba a pritom pohŕdať Pánovým telom pod spôsobom brata.

Toto zamyslenie povzbudilo už 149.

Poď na hlbinu


  • 01 Dokážem zostať verný Kristovi, keď ide do tuhého?
  • 02 Prijímam Ježišovo vyznanie lásky pri každej svätej omši: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás“?
  • 03 Žijem pre seba alebo som schopný „lámať seba“ pre iných?

tip pre teba

Urobím dnes niečo „navyše“ pre môjho blížneho.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.