Ján Holubčík Moja misia

Nepochybujem o tom, že Boh má plán s každým človekom a pre každého považujem za podstatné hľadať v živote Božiu vôľu. Pochybujem však o všetkých jednoduchých receptoch a zásadách, ako toto umenie zvládať. Viem, že existujú úskalia rozhodovania, pri ktorých nám nijaké príručky morálky či duchovného vedenia a ani najmúdrejší spovedník nemusia byť nič platné a kde ani naše svedomie nehovorí jednoznačným hlasom. A ak započujeme vôbec niečo ako „Boží hlas“, potom aj Boh môže k nám prehovárať v hádankách a paradoxoch, s ktorými sa budeme musieť roky – a možno až do smrti – vyrovnávať.

Mt 9, 36–10, 8

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ <br /> Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. <br /> A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. <br /> Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! <br /> Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

18.06.2017 00:00

zamyslenie

Dnes jedenásť mladých saleziánskych dobrovoľníkov dostáva misijný kríž a odchádzajú na ročnú misiu do rôznych krajín sveta. Celý rok sa pripravovali na toto poslanie. Preverovali si, či to je Božia vôľa, a očisťovali svoje motívy. Ich srdcia boli citlivé na výzvu: „Choďte!“ Okrem nich sa pripravujú ďalší šesťdesiati mladí na krátku misiu počas leta, aby aj oni naplnili Ježišovu výzvu: „Choďte!“ A nakoniec poznám skupinku šiestich mladých, ktorí uvažujú nad celoživotnou možnosťou naplnenia Ježišových slov: „Choďte!“ Ich túžba sa podobá túžbe dvanástich apoštolov, ktorí túto výzvu prijali ako celoživotné poslanie a odovzdali Kristovi celý svoj život. Aj títo šiesti chcú nasledovať Krista a po celý život hlásať: „Priblížilo sa Božie kráľovstvo!“ Ježiš pozýva každého k určitej misii, k určitému poslaniu. Ráta s každým z nás. Každého chce zapojiť do realizácie plánu spásy. Nemôže byť nič krajšie, ako napĺňať túto Ježišovu výzvu. Je to cesta plná dobrodružstva, milostí a zázrakov. Najdôležitejšie je, že to je cesta, na ktorú ma pozýva sám Ježiš – Pán môjho života, ktorý mi chce len to najlepšie.

Nepochybujem o tom, že Boh má plán s každým človekom a pre každého považujem za podstatné hľadať v živote Božiu vôľu. Pochybujem však o všetkých jednoduchých receptoch a zásadách, ako toto umenie zvládať. Viem, že existujú úskalia rozhodovania, pri ktorých nám nijaké príručky morálky či duchovného vedenia a ani najmúdrejší spovedník nemusia byť nič platné a kde ani naše svedomie nehovorí jednoznačným hlasom. A ak započujeme vôbec niečo ako „Boží hlas“, potom aj Boh môže k nám prehovárať v hádankách a paradoxoch, s ktorými sa budeme musieť roky – a možno až do smrti – vyrovnávať.

Toto zamyslenie povzbudilo už 123.

Poď na hlbinu


  • 01 Pýtaš sa Boha, na akú cestu ťa pozýva?
  • 02 Veríš, že Boh ti chce len to najlepšie pre tvoj život?
  • 03 Máš odvahu vykročiť na cestu, na ktorú ťa pozýva Pán?

tip pre teba

Pomodli sa dnes za odvahu plniť Božiu vôľu.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.