Félix Maria OFM Kľúč poznania

Nie je tam „beda“ a túžba po zničení, ale „beda“ ako pozvanie k milosrdnému Otcovi a zmiereniu s ním.

Lk 11,47-54

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. <br /> Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať. <br /> Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“ Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

19.10.2017 00:00

zamyslenie

Dnešné Ježišovo „beda“ je ostrým slovom voči jeho poslucháčom. Nie sú to len predstavitelia ľudu, ale aj samotný pospolitý ľud. Všetkým Ježiš predkladá zrkadlo, v ktorom sa majú pozrieť na svoje konanie v kontexte dejín. Neraz nám bolo povedané, že história je učiteľkou života. Preto i pre nás je dôležité si položiť otázku: Ako úprimne žijeme svoj život?
Božia múdrosť nám ponúka a pomáha hľadať pravdu. Posiela nám do života prorokov a apoštolov. Sú to ľudia, ktorí vnímajú kontext Božieho chápania dejín a hlavne výzvy, ktoré stoja pred nami, aby sme ich aplikovali do svojho života.
Aký je tento kľúč poznania? Je to práve vyjadrenie Božieho zákona lásky. Ako ťažko je nám milovať. Hľadáme rôzne „kľúče“, akoby sme tento zákon čo najviac pokrútili, len aby sme si našli zámienku, prečo by sme nemuseli milovať, a pritom ten kľúč je jednoduchý. Jednoduchý je v tom, že Ježiš ho prežil a apoštoli nám ho zanechali. Ježiš nás pozýva, aby sme ho nasledovali. V jeho milosrdenstve, v jeho láske, v jeho odhodlaní. A nie strojiť úklady. To Ježiš nerobil. Oslovilo ma to aj na svätom Ignácovi Antiochijskom, ktorého sme si prednedávnom pripomenuli liturgickou slávnosťou. V jeho rozlúčkovom liste sa nenachádza jediné slovo, ktorým by robil výčitku svojím mučiteľom, alebo slovo, ktorým by chcel ublížiť. Jeho slová viedli k láske a milosrdenstvu. To je odovzdanosť a vernosť, ktorej sa môžeme učiť.
Niečo podobné môžeme pozorovať aj v evanjeliách. Nie je tam „beda“ a túžba po zničení, ale „beda“ ako pozvanie k milosrdnému Otcovi a zmiereniu s ním.

Nie je tam „beda“ a túžba po zničení, ale „beda“ ako pozvanie k milosrdnému Otcovi a zmiereniu s ním.

Toto zamyslenie povzbudilo už 168.

Poď na hlbinu


  • 01 Podľa akého kľúča vnímam Božie slovo?
  • 02 Podľa akého kľúča vnímam vyjadrenia svojich blížnych?
  • 03 A ako sa vyjadrujem ja? Je to jasná reč alebo potrebujú iní kľúč, aby mi porozumeli?

tip pre teba

Skús byť priamy v reči... ale s LÁSKOU!!!


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.