o. Pavol Burda Hoax nenávisti

Láska k nepriateľom je znakom Božej dobroty.

Mt 5,43-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ <br /> Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. <br /> Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? <br /> Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

20.06.2017 00:00

zamyslenie

Nový Učiteľ reaguje na hoax (dnes by sme to tak nazvali) učiteľov Starého zákona. Reaguje na výrok, ktorý bol zrejme v tom čase ukotvený v myslení ľudí. Prvá časť je nám povedomá - Milovať budeš svojho blížneho, ale tá druhá - nenávidieť (budeš) nepriateľa - nás možno prekvapí. Takýto príkaz by sme v Starom zákone len ťažko našli. Je to zrejme preto, že ide len o výmysel učiteľov tej doby, ktorý vydávali za pravdu. Poslucháči nepravdivosť tohto učenia mohli (ak poznali Starý zákon) tušiť: Ak ťa nenávidí smädný, daj sa mu napiť. Ak hladný, daj mu najesť... A Pán ťa odmení (pozri Prísl 25, 21-22). Alebo: ak sa zatúla býk tvojmu nepriateľovi, privedieš mu ho späť (pozri Ex 23,4-5).
Kristus však ide ďalej. Nielenže tento hoax dementuje, prináša prevratnú novinku: milovať všetkých. Teda aj tých, ktorí voči tebe prechovávajú nenávisť. Mohli by totiž vznikať otázky: Nestačilo by nepriateľov len tak “zniesť”? Načo ich hneď milovať? Učiteľ však radikálnosť lásky zvýrazňuje výzvou: „Buďte dokonalí...”. Z rovnakej príčiny používa obraz slnka. Vychádza pre všetkých a nerobí rozdiely.

Láska k nepriateľom je znakom Božej dobroty.

Toto zamyslenie povzbudilo už 170.

Poď na hlbinu


  • 01 Koho naozaj milujem, a koho len “znášam”?
  • 02 Robím rozdiely v tom, ako pristupujem k blížnym?
  • 03 Vyhnal som zo srdca všetko neodpustenie a zatrpknutosť?

tip pre teba

Cvič sa v láske. Prejav ju niekomu, kto ti ubližuje, Pán ťa požehná.


TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.
Lukáš Valach Slovensko sa mení. Budú kresťania súčasťou zmeny?
V súčasnej dobe môžeme cítiť veľkú túžbu po zmene. Ľudia túžia po nových politikoch, po nových tvárach. Po spoločenských osobnostiach, ktoré budú slušné, charakterné a budú ochotné pracovať na zmene v tejto krajine a v politike v prvom rade slúžiť občanom na Slovensku.