Ján Holubčík Tvrdá je to reč

„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

Jn 6, 60-69

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

21.04.2018 00:00

zamyslenie

V týchto dňoch na Slovensku prebieha zápas o pravdu. Dokonca za ňu dvaja mladí ľudia položili život. V histórii sa veľa ľudí odhodlalo bojovať za pravdu. Dokonca s nasadením života. Ján Krstiteľ, Tomáš Mórus, Oscar Romero. Sú situácie v našom živote, kedy nie je ľahké povedať pravdu. Situácie, kedy sa v očiach druhých postavíme do negatívneho svetla, lebo im povieme nepríjemné ale pravdivé veci. Situácie, keď mnohí od nás odídu. Ježiš zažíva v dnešnom evanjeliu podobnú situáciu: „Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.“ Napriek tomu mu Šimon Peter odpovedá: „Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ Ježišove slová majú život, aj keď sú tvrdé a nekompromisné. Pravda a život kráčajú bok po boku. Klamstvo zabíja a pravda, aj keď je ťažká, je zdrojom života.

„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

Toto zamyslenie povzbudilo už 0.

Poď na hlbinu


  • 01 Nesnažíš sa byť obľúbeným v očiach iných za každú cenu?
  • 02 Dokážeš hovoriť pravdu aj konštruktívnym, nezraňujúcim spôsobom?
  • 03 Nevyhýbaš sa konfliktom z dôvodu strachu povedať pravdu?

tip pre teba

Buď dnes pravdivý voči ľuďom, ak to bude konštruktívne a budú to schopní prijať a pochopiť.


Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.
Redakcia Slovo+ Informácia o nutnej technickej prestávke webu
Oznamujeme Vám, že web si vyžaduje technickú prestávku.
Petra Babulíková Priatelia, rodina a milovaní: Prestaňte, prosím, dávať mojim deťom toľko hlúpostí
Som žena v strednom veku s kôpkou malých detí, dôchodkovým plánom a strechou nad hlavou, ale bojujem s niečím, čo by som vlastne vôbec nemala považovať za problém.
Tomáš Jellúš SJ Srdce mi naplnil smútok
Rádio najviac vysiela pesničky o smutnom srdci. Možno preto, že to oslovuje najviac ľudí, keďže každý si tým aspoň raz prešiel. Ale na rozdiel od rádia ponúka Ježiš aj riešenie – pošlem vám Tešiteľa.
Alan Ján Dely OP Pravda o nás...
Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.