Alan Ján Dely OP Pravda o nás...

Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.

Jn 15,26-16,4a

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“

07.05.2018 00:00

zamyslenie

Čnosť, ktorá bola, je a bude stále aktuálna, je čnosť pokory. Viacerí svätci nazývajú pokoru koreňom všetkých ostatných čností. Dokonca sv. Gregor Veľký hovorí, že bez pokory ostatné čnosti čoskoro uschnú a nevytrvajú. Veľmi výstižná "definícia" pokory pochádza od sv. Terézie z Avily, podľa ktorej pokora je pravda, pravda o sebe. Pokorný je teda ten, kto o sebe samom správne uvažuje.

Akú mienku by mal mať o sebe kresťan? Samozrejme, že veľmi vysokú. Pretože vďaka Kristovi je každý jeden z nás Božím synom, Božou dcérou. A to nás robí veľkými! Sv. Bazil raz napísal: "I keď by si bol posledným žobrákom v spoločnosti, ktorý má na sebe iba jednu handru odevu, nikdy nezabudni, že si obraz Boží, syn veľkého Otca."

No zároveň ak pokora je pravda o sebe, tak k pokore určite patrí aj vedomie svojej hriešnosti, konečnosti, vedomie svojich obmedzeností či limít. Dokonalou bytosťou je len Boh. My sa či už menšími alebo väčšími krokmi k tejto dokonalosti len približujeme.

Pokorný človek si tak na jednej strane uvedomuje svoju malosť, lebo je hriešnik, no na druhej strane si uvedomuje aj svoju veľkosť, lebo je Božím dieťaťom. Duch Svätý, ktorý je Duchom pravdy, nás učí tejto pravde o nás. Duch Svätý nás učí tejto pokore...

Kresťan si uvedomuje svoju malosť, keďže je hriešnik. No kresťan si uvedomuje aj svoju veľkosť, keďže je Božím dieťaťom.

Toto zamyslenie povzbudilo už 0.

Poď na hlbinu


  • 01 Uvedomujem si svoju malosť?
  • 02 Uvedomujem si svoju veľkosť?
  • 03 Prosím Ducha Svätého o jeho dary? Prosím o dar pokory?

tip pre teba

Dnes poďakujem Pánovi za svoju malosť ako aj za svoju veľkosť.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.