Tomáš Jellúš SJ Medové fúzy

Ježiš mení Šimona na Petra. Hovorí sa, že mu to nebolo vtipné, lebo deň predtým si nechal vytlačiť tisíc vizitiek s názvom Šimon – rybár. Ale hoci ho mení na Petra – skalu – najprv mu vyjadrí uznanie a pochvalu a to k radosti stačí.

Mt 16, 13-19

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ <br /> Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ <br /> „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. <br /> Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ <br /> Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. <br /> Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

22.02.2018 00:00

zamyslenie

Ježiš má jednu úžasnú vlastnosť, ktorá má stále opäť a opäť neprestáva fascinovať. Aj keď vie, že život je tvrdý a občas musí dať aj náročnejšiu úlohu, predsa len vždy začína mimoriadne pozitívne. Ocenením. Pochvalou. Prijatím.
Šimonovi ide dať veľkú úlohu, ktorá nebude vždy jednoduchá. Nie nadarmo mu dáva prívlastok Peter – skala, tvrdosť skaly nie je na pokojný oddychový spánok. Ale nevystraší ho. Začína – blahoslavený si Šimon. Blahoslavený bol v Ježišových časoch súhrn všetkých pochvál dokopy. Ako by sme dnes povedali – ťahal mu medové fúzy. Ak má niekto pod nosom med, tak aj keby bol v prostredí, kde smrdí, vždy bude najprv voňať krásu medu a tá kvapka sladkosti úplne zmení jeho vnímanie.
Ježiš je majster medziľudských vzťahov. Vždy najprv ponúka prijatie, ocenenie, pochvalu a až potom prejde k dávaniu úloh, ktoré môžu byť aj náročné, alebo aj k jemným výčitkám, ak treba rozšíriť srdce. Ale vždy je na prvom mieste prijatie. Najprv med a až potom ocot. Na kvapku medu sadne každá včielka – na ocot, aj keby sme mali sto litrov ani jedna. Vylejme ocot, vsaďme na med.

Ježiš mení Šimona na Petra. Hovorí sa, že mu to nebolo vtipné, lebo deň predtým si nechal vytlačiť tisíc vizitiek s názvom Šimon – rybár. Ale hoci ho mení na Petra – skalu – najprv mu vyjadrí uznanie a pochvalu a to k radosti stačí.

Toto zamyslenie povzbudilo už 146.

Poď na hlbinu


  • 01 Kedy som naposledy niekoho pochválil?
  • 02 Kedy mňa niekto naposledy pochválil?
  • 03 Doprajem pochvalu aj dobrému Bohu? Aj on má predsa srdce.

tip pre teba

Budem vo svojich vzťahoch používať viac medu a menej octu.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.