Peter Mikula Každé slovo je dôležité

Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.

Mt 5,20-26

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

23.02.2018 00:00

zamyslenie

Ak počúvame Ježišove slová, môže sa nám zdať, že s veľkým množstvom nesprávne vyslovených slov nemáme žiadnu šancu dosiahnuť nebeské kráľovstvo. Áno, jedine s Božím milosrdenstvom môžeme dosiahnuť spásu. Ale Pán chce na nás vidieť aj správnu snahu, že chceme niečo robiť so svojim jazykom a slovami, ktoré denne vyslovuje. Pozýva nás k urovnaniu vzťahov s našimi blízkymi.
Dávať si pozor na jazyk je veľká výzva pre každého z nás. Všetci máme tendenciu súdiť „tých druhých“, mať svoj „správny názor“ na všetkých a na všetko. Často sme v pokušení nezachovať si postoj lásky voči politikom, predstaveným v práci, v škole či doma.
Ježiš je naším vzorom v postojoch pravdy a lásky, ktoré vkladá do slov a činov. Povzbudzuje, vyučuje, napomína, karhá ľudí okolo seba, ale všetko robí s najhlbšou pokorou a láskou. Lásku voči zákonníkom, farizejom, apoštolom i voči každému z nás dokazuje smrťou na kríži z lásky, nie z nervozity a zo zloby. Je veľkou výzvou Pôstu pre teba i pre mňa dať si do poriadku nevyjasnené vzťahy s príbuznými, kolegami, susedmi a spolupracovníci.
Ježiš od nás nechce zo začiatku všetko. Chce iba modlitbu, malú snahu, pokus o nadviazanie kontaktu (hoci zdanlivo neúspešný), úsmev, podanie ruky, objatie, malú pozornosť. Na našom arcibiskupskom gymnáziu, kde vyučujem, máme jednu kolegyňu, ktorá nám, kolegom, z času na čas prinesie výborné plnené šišky. Myslím, že táto zdanlivá drobnosť robí naše vzťahy radostnejšie a plnšie lásky. Pokúsme sa v tomto Pôstnom období udržať si alebo vylepšiť vzťahy s našimi blízkymi, aby sme tak mali otvorené dvere srdca pre nášho Pána a Spasiteľa.

Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.

Toto zamyslenie povzbudilo už 197.

Poď na hlbinu


  • 01 O kom počas dňa rozprávam najčastejšie negatívne?
  • 02 S kým mám najväčší problém nadviazať vzťahy a odpustiť mu?
  • 03 Ako často sa modlím za svojich nepriateľov?

tip pre teba

Dnes si budem dávať viac pozor na jazyk a pomodlím sa za ľudí, u ktorými sa dnes stretnem s nepochopením.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.