o. Pavol Burda Z najväčšej istoty nezostane kameň na kameni

V mojom srdci znie tvoje meno len: JEŽIŠ!

Lk 21, 5-11

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ <br /> Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ <br /> On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ <br /> Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“

28.11.2017 00:00

zamyslenie

Istoty máme radi zrejme všetci. Mať istotu, že nás neodpoja od elektriny, alebo že z kohútika stále potečie voda... Niektoré istoty nám zovšedneli a dokonca sa stali samozrejmosťou.
Izraelskou samozrejmosťou bola Božia priazeň. Od chvíle vyvolenia Abrama cez kráľov a prorokov, cez obdobia vojen i pokoja... nech sa dialo čokoľvek, Boh bol s nami. A istotou Božej prítomnosti je chrám.
Veľkolepá stavba v Jeruzaleme privádzala ľudí do úžasu. Aj Ježišovi niekto povedal: „Pozri, Pane – nie je to nádherné?“ Ktokoľvek sa pýtal, musel zostať prekvapený odpoveďou. Možno čakal, že Ježiš pochváli stavbárov, alebo pocíti hrdosť na svoj národ. Z úst mu zaznie: „Nič tu nezostane! Ani dva kamene položené na sebe.“ Hrozivé proroctvo mohlo znamenať, že Boh už nezostane pri svojom ľude. Alebo si nájde iný spôsob a nové miesto, kde bude prebývať?
Izrael v tom čase nepoznal odpoveď. My už vieme, že Pánova prítomnosť nezávisí na stavebnom slohu alebo na pamätníkoch. Novým chrámom je tvoje srdce – to je istota nového Izraela – Cirkvi.

V mojom srdci znie tvoje meno len: JEŽIŠ!

Toto zamyslenie povzbudilo už 181.

Poď na hlbinu


  • 01 Aké sú moje istoty?
  • 02 Mám chuť byť chrámom alebo je to úloha pre iných a „zasvätených“?
  • 03 S akými myšlienkami zvyknem odchádzať z kamenného chrámu?

tip pre teba

Porozmýšľaj, ako sa môžeš starať o kamenný chrám aj chrám srdca. Ponúkni svoju pomoc!


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.