Félix Maria OFM Oni hneď...

Ísť hneď do "neistej" istoty...

Mt 4, 18-22

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. <br /> I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. <br /> Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. <br /> Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

30.11.2017 00:00

zamyslenie

Pohotovosť zebedejových synov bola priam blesková. Mnohí by sme si o ich odhodlaní mysleli, že títo chlapi boli dokonale pripravení a odhodlaní urobiť všetko pre Ježiša. Opak je však pravdou.
Pozrime sa len na apoštolov - nie iba Šimona Petra a Ondreja. V podstate o nikom z apoštolov sa nepíše, že nejaký čas premýšľal nad Ježišovou ponukou. U všetkých je zmienka, že išli hneď po Ježišovej výzve. Dokonca pri inej príležitosti Ježiš hovorí o tom, že kto chce ísť za ním už nemá riešiť veci, ako je rozlúčka s blízkymi či dokončenie prác. Nehovorí to pri apoštoloch. Oni išli hneď.
Ale pri apoštoloch vidíme niečo zaujímavé. Nie sú pripravení na situácie, ktorými ich Ježiš vedie. Často si myslia o Ježišovi nedobré veci. Sú z neho prekvapení. Zrádzajú ho. Nechápu jeho slová a postoje. Dokonca niekedy mu i odporujú. Napriek tomu ich Ježiš poveril veľkými možnosťami. Dôveroval im, lebo túžil po ich živote. Túžil, aby boli jeho apoštolmi v čase slabosti i v čase nadšenia. Nechcel z nich dokonalých chlapov. Chcel od nich vernosť v každom čase. I keď nebudú mať istoty. Lebo jedinou pevnou istotou je ON sám.

Ísť hneď do "neistej" istoty...

Toto zamyslenie povzbudilo už 186.

Poď na hlbinu


  • 01 Na základe akých kritérií sa rozhoduješ ty?
  • 02 Potrebuješ mať vo všetkom jasno?
  • 03 Čo ak nemáš istotu. Hľadáš ju v Bohu?

tip pre teba

Urob nejakú vec, ktorej sa vyhýbaš už nejaký čas. Dôveruj Bohu.


Kresťan v politike Kresťan v politike?
Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že by sa v našej krajine mohlo žiť lepšie. Keby sme chceli, keby sa „ľudia na tých vysokých miestach zmenili“, tak by sme v našej krajine mohli žiť kvalitnejšie, spravodlivejšie, hodnotnejšie.
PRKollárovci Exkluzívne: Kollárovci predstavili nový videoklip!
Pätica mladých muzikantov po vydaní svojho veľmi úspešného deviateho CD dlho nezaháľala a pripravila si pre svojich fanúšikov ďalší úspešný videoklip k piesni Mal som raz jedno dievčatko.
Marcela Bagínová #recenzia_ Ulf Ekman: Vezmite a jedzte
Aj ty chodíš na omšu a nič sa nedeje? Snažíš sa, modlíš sa, dokonca sa pravidelne spovedáš a prijímaš Ježiša v Eucharistii a on predsa mlčí? Kde sa stala chyba?
Zuzana Verešová #recenzia_Magda Kučerková, Ján Knapík: Cesta do Compostely
Praktická – to je slovo, ktoré podľa mňa najlepšie vystihuje knihu Cesta do Compostely. Malý formát so záložkou, mapy, grafy, fotky, ktoré vtiahnu do sveta pútnika. Táto kniha môže byť skvelým sprievodcom pre pútnikov, no obohatiť môže aj čitateľa, ktorý je takzvaný domased.
Jana Vilmanis #recenzia:_Timothy Keller a Kathy Kellerová: Smysl manželství
Vidia ľudia v dnešnej dobe v manželstve ešte nejaký zmysel? Pre niekoho je to len papier, pre niekoho len krásna svadba... Mnohí vidia manželstvo nesprávne, chcú si ho dokonca najprv vyskúšať a neraz príde aj sklamanie. Kniha Smysl manželství sa však snaží vysvetliť, ako skutočne chápať manželstvo.
TSTomáš Kuzár Mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”.
Ľubica Dojčárová Pozvánka na Spišský Jeruzalem
V nádhernom prostredí Spišskej Kapituly sa bude v dňoch 17.5. - 20.5.2018 konať 6. ročník kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem.
Viera do vrecka Viera do vrecka: O Márii trochu inak
O Panne Márii zvyčajne uvažujeme, ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás.
Tomáš Jellúš SJ Znamenia lásky
Čím človek žije, to šíri aj navonok. Ježiš vraví, že tí, čo uveria budú rozpoznateľní cez znamenia lásky. Spoznajú nás ako Ježišových priateľov? Tešia sa na nás?
Zuzana Vandáková HANA KLAUS: O programe Teen STAR
Ešte v marci navštívila Slovensko Hana Klaus (90), zakladateľka programu Teen Star, ktorý sa vyučuje v tridsiatich dvoch krajinách sveta vrátane Slovenska. Program pomáha mladým ľuďom porozumieť vlastne sexualite a správať sa zodpovedne. I nám zodpovedala na niekoľko otázok.