TOP

Benediktínsky mních / Túžim po tom, aby sme sa nevrátili k spôsobu života pred koronou

Rozhovor s mníchom Jozefom Brodňanským o príležitosti ísť vďaka korone v našich životoch hlbšie a dotknúť sa vnútorného pokoja.

Do našej modernej doby, v ktorej máme veľkú časť životných udalostí aspoň zdanlivo pod kontrolou, vtrhla korona. Celý svet s ňou už takmer rok bojuje. Naše životy nemôžeme žiť tak, ako sme ich žili predtým. Vy ste mi však ešte v marci tvrdili, že na tejto mimoriadnej situácii nevidíte nič zlé. Ako ste to mysleli?

Toto uvedomenie vychádza z mojej vlastnej skúsenosti. Keď som končil svoje postgraduálne teologické štúdiá v oblasti médií, niektorí moji farníci v Zázrivej možno čakali, ako budem kariérne stúpať. V tejto farnosti totiž pôsobili aj viacerí budúci biskupi a predstavení v kňazskom seminári. Ja som však vnímal, že v tomto najväčšom osobnostnom rozmachu nechcem vstupovať do pokušenia pýchy. Tak sa stalo, že Boh si našiel jedného šťastného, azda úspešného farára, aj s pádmi, ktoré k tomu patria, a povolal ho do mníšskej rehole. Keď so mnou pred odchodom do kláštora robil rozhovor redaktor lokálneho časopisu, tak zo mňa vyšla myšlienka, že mnohí moji predchodcovia išli vyššie, ale mne pripadla úloha ísť hlbšie.

 

Vybrali ste si lepšiu cestu?
// Čítajte celý text //

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.