TOP

Biskup Larry J. Kulick: Denne ma povzbudzuje Kristovo učenie

Začiatkom roka bol vysvätený za biskupa Larry J. Kulick (55) v USA v štáte Pensylvánia . Jeho korene siahajú na Slovensko, dokonca tu bol viackrát a vie aj náš jazyk. Prezrádza, čo sa mu na Slovensku páči, čo pre neho znamená Veľká noc a iné zaujímavosti.

Ako sa cítite vo funkcii biskupa?

Som veľmi pokorený a poctený. Obzvlášť som požehnaný, že môžem byť menovaný za biskupa svojej domovskej diecézy, kde som sa narodil, vyrastal, vzdelával sa a kde pôsobím ako kňaz takmer dvadsaťdeväť rokov.

 

Máte nejaké ciele v tejto službe? Čo by ste chceli dokázať, o čom snívate?

Moje hlavné priority sú evanjelizácia a katechéza. Naša diecéza bola na prelome minulého storočia bohato požehnaná ako domov mnohých prisťahovalcov zo strednej a východnej Európy. Pracovali v uhoľných baniach, oceliarňach, v iných priemyselných odvetviach a obrábali pôdu. Založili mnoho našich farností, katolíckych škôl a bratských organizácií, a spôsobili, že náš región bol veľmi kultúrne katolícky. Oni už zomreli a ich deti sú už staršie, a mnoho z nasledujúcich generácií opustilo náš región po tom, čo dosiahli dobré vzdelanie – pracujú a žijú v rôznych regiónoch USA. To všetko je spojené s narastajúcim sekularizmom, menšími rodinami a veľmi malým prisťahovalectvom. To si vyžaduje, aby sme obnovili Cirkev ohlasovaním evanjelia a verne žili svoje učenícke povolanie a privádzali nových členov do Cirkvi. Nemôžeme len tak sedieť a čakať, až k nám ľudia prídu!

 

Máte predkov zo Slovenska. Z ktorej oblasti?

Áno, moji starí rodičia boli Slováci, pochádzali z Novej Bystrice a Starej Bystrice, čiže z Kysúc.

 

Navštívili ste Slovensko?

Áno, pri rôznych príležitostiach. Šesťkrát.

 

Čo sa vám na ňom páči?

Prívetivosť ľudí, ich hlboká viera a, samozrejme, jedlo a kultúrne tradície – najmä dobrá slovenská hudba.

 

Vedeli by ste uvariť nejaké slovenské jedlo?

Určite vedel a veľa – vrátane halušiek, pagáčov a štedrovečerného jedla s hubovou polievkou.

 

 

NAJRADŠEJ PESTUJEM KALERÁBY A KAPUSTU

Čo máte rád na Amerike (USA)?

Je tu množstvo príležitostí, ktoré majú jednotlivci, najmä tí, ktorí sú ochotní tvrdo pracovať. Taktiež je to extrémna štedrosť Američanov a dobrovoľníctvo, ktoré mnohí poskytujú svojim farnostiam, komunitám a iným občianskym organizáciám.

 

Ak by ste mali nejakú špeciálnu moc, čo by ste vo svete zmenili?

Usiloval by som sa o väčšiu jednotu, charitu a mier v našich národoch a vo svete.

 

Aké máte záľuby, čomu sa venujete vo voľnom čase?

Veľmi rád pracujem na záhrade. Mám veľkú záhradu. Najradšej pestujem kaleráby a kapustu. A mám rád prácu so svojimi starožitnými autami.

 

Ktorá časť zo Svätého písma je vaša obľúbená a prečo?

Mám rád evanjeliové rozprávania o Ježišovom utrpení. Páčia sa mi najmä preto, že sú ukážkou nádeje, vernosti a obety. Demonštrujú, ako sa môžeme cez kríže a skúšky nášho života dostať ako učeníci Ježiša Krista k novému životu a k sláve vzkriesenia.

 

Máte v živote nejaké piliere, ktoré vás povzbudzujú?

Denne ma povzbudzuje Kristovo učenie, posolstvo evanjelia a vernosť, veľkorysosť a láskavosť toľkých úžasných farníkov a oddaných ľudí.

 

Čo pre vás znamená Veľká noc?

Veľká noc je slávením najdôležitejšieho okamihu v dejinách spásy a najväčším vyznaním našej viery – Ježišovho vzkriesenia z mŕtvych. Pre kresťanov je to najslávnostnejší a najposvätnejší deň celého roka.
Užívam si nádherné a bohaté liturgie Veľkého týždňa a teším sa, že ich tento rok slávim v katedrále po prvýkrát ako biskup. Užívam si aj jar. Veľká noc „uvádza“ toto nádherné obdobie roka. Je to čas znovuzrodenia a rastu – duchovne i prirodzene.

 

Ako sa chystáte sláviť Veľkú noc tento rok?
Počas víkendov Veľkonočného obdobia plánujem navštíviť rôzne farnosti v diecéze, ktoré počas pandémie vysielajú naživo sväté omše a týmto spôsobom sa trochu „poprechádzam po diecéze“. Takto chcem bezpečne navštíviť niektoré z našich farností rešpektujúc zdravotné a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v súčasnosti zavedené kvôli pandémii.
Baví ma tiež veľa našich slovenských veľkonočných zvykov, ktoré sa v našich končinách stále udržiavajú, vrátane prípravy veľkonočných jedál a požehnania veľkonočných košov. Obzvlášť ma baví pripravovať cviklový chren a veľkonočný syr.

 

Komentáre