TOP

Bojovať proti pokušeniu

Pokušenie patrí k najfrustrujúcejším aspektom kresťanstva. Poznáme pravdu. Poznáme aj Boha a vieme, ako veľmi nás miluje. Odpovedáme na jeho lásku a zo všetkých síl sa snažíme ukazovať to vo svojich skutkoch. No bez ohľadu na dĺžku nášho vzťahu s Bohom všetci čelíme pokušeniu prehrešiť sa proti nemu. Ak nebol vyňatý z pokúšania Ježiš (Mt 4), ani my nie sme.

Chcem, aby bolo jasné, že pokušenie a hriech nie je to isté. Hriech je podľahnúť pokušeniu. Vďaka Bohu, z jeho milosti máme všetko, čo potrebujeme, aby sme ho prekonali. Hovorí nám to Pavol v Prvom liste Korinťanom (10, 13): „Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“

Ako teda prakticky bojovať s pokušením? Týmito spôsobmi:

 

 1. Kontrolujte svoje zmýšľanie

Keď stojíme tvárou v tvár pokušeniu, pri neustálom presvedčení, že zlyháme, sa to pravdepodobne aj stane. Naše myšlienky majú veľkú silu a pokušenie môže spôsobiť, že sa budeme cítiť úplne bezmocní. Ale pocity nie sú pravdou. Biblia nám hovorí: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4, 13) S mocou a silou Kristovou môžeme obstáť, tak si osvojme také myslenie.

Teda keď zistíte, že premýšľate nad hriechom alebo nad svojou neschopnosťou nepadnúť, nahlas hovorte slová pravdy. Povedzte si: „Toto nie je to, čo chce pre mňa Kristus.“ Medzi naším jazykom a naším srdcom je mocné prepojenie. Vyznávať pravdu môže pomôcť našim srdciam súhlasiť s pravdou a zachovať nás od pádu do pokušenia.

 

 

 1. Modlite sa

Boh nám ponúka svoju silu, ale mnohokrát ju nevyužijeme, pretože o ňu jednoducho neprosíme. Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.“ (Jak 4, 2-3)

Keď sme pokúšaní, okamžite myslíme na to, čo musíme zlepšiť, a zabúdame, že Boh je priamo pri nás, pripravený pomôcť nám. Modlitba v pokušení nám pomôže sústrediť myseľ na nášho Boha, ktorý je väčší než všetko, a keď ho prosíme, aby nám pomohol prekonať pokušenie, je to modlitba, na ktorú miluje odpovedať kladne.

 

 1. Postite sa

Skôr ako bol Ježiš pokúšaný v divočine, postil sa. Keď sa postíme, obetujeme fyzickú stránku, aby sme sa viac sústredili na duchovnú. Prečo je to dôležité, keď čelíme pokušeniu? Pretože je to duchovný zápas. V šiestej kapitole Listu Efezanom sa píše: Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6, 12) Duchovné boje sa nedajú vyhrať telesnými zbraňami. Pôst je skvelý prostriedok, ako posilňovať svoje duchovné svaly a zas upriamiť svoj pohľad na Krista.

 

 

 1. Bojujte Božím slovom

Keď hovoríme o duchovných svaloch, úžasne nám pomáha budovať ich aj Božie slovo. Ak sa boríte v istej oblasti, navrhujem, aby ste si našli o tej téme pasáže z Písma a strávili čas tým, že ich budete študovať, meditovať a dokonca učiť sa ich naspamäť. Božie slovo má moc meniť životy a pomáhať nám v najslabších chvíľach.

 

 1. Nájdite si niekoho, komu

  Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

  Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


  Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť  Komentáre