TOP

Cez rádio bližšie k Bohu

Nové katolícke rádio? Je to tak. Prichádza k nám Rádio Mária Slovensko. Vo svete je už Rádio Mária známe a v niektorých krajinách vysiela aj vyše tridsať rokov. Oslovili sme programového riaditeľa, otca Martina Jarábka (40), aby nám predstavil jeho slovenskú podobu.

Vo svete už Rádio Mária vysiela zopár rokov. Prečo sa práve teraz dostáva na Slovensko?

Projekt Rádia Mária vznikol 12. januára 1987 v talianskej malej farnosti v meste Erba, kde sa z farského rádia postupne počas troch rokov vybudovalo celonárodné vysielanie. Cieľom bolo evanjelizovať prostredníctvom modlitby, katechéz a osobného rozvoja. Vďaka úspechom v Taliansku sa tento projekt rozšíril dnes už do 71 krajín a vzniklo tak 79 rádií po celom svete. Okrem Poľska, kde vzniklo súbežne rádio s rovnakým názvom, ale inou štruktúrou a iným programom. V krajinách, kde sú jazykové menšiny, je aj samostatné rádio, ktoré má vysielanie v jazyku menšiny. Takto som sa dostal k pochopeniu projektu prvý raz, keď som bol pozvaný robiť tlmočníka pre vznikajúce Rádio Mária v maďarskom jazyku, ktoré sídli v Komárne. Prvýkrát začalo Rádio Mária na Slovensku vysielať už v roku 1992 so štúdiom v Banskej Bystrici. Chceli mať viac evanjelizačné rádio, a preto sa zmenil koncept a vzniklo najprv diecézne rádio Xaver, z ktorého vzišlo celoslovenské Rádio Lumen.

Rádio Mária prichádza do novej krajiny vždy s pozvaním a súhlasom miestneho biskupa. Svetová rodina Rádia Mária, ktorá napomáha vznik a rast nových rádií, mala dlho túžbu prísť na Slovensko, ktoré má veľa katolíkov a tí majú veľmi blízko k Panne Márii. Pri mojej priateľskej návšteve v sídle Rádia Mária v Taliansku ožila túžba Svetovej rodiny Rádia Mária a zároveň požehnanie od otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského, a tak dostala konkrétnu podobu.

 

Čím bude rádio špecifické a unikátne, možno typicky slovenské?

V projekte Rádia Mária sú charakteristické – čo najviac živé vysielanie, interakcia s poslucháčmi, otázky, modlitby poslucháčov. Nemáme reklamy, nehovoríme o politike. Napriek tomu, že jestvuje počtom 79 Rádií Mária vo svete, je každé niečím iné, svojské. Necháva rozoznieť charizmy danej lokality. Pretože je hlavným cieľom evanjelizácia, tak tomu zodpovedá aj výber piesní. Nemá zmysel hrať cudzojazyčne alebo vyberať piesne, ktoré sú pre našu kultúru v kontraste.

Programovú štruktúru si vytvára každé rádio samostatne, a tak máme otvorené možnosti na typicky slovenské relácie, aktualizáciu Božieho slova do našich podmienok a prostredia. Inkulturácia je jeden z hlavných princípov nášho rádia.

 

Komu bude určený program rádia? Alebo koho by ste radi oslovovali?

Chceli by sme zachytiť všetkých možných poslucháčov – deti, mládež, stredný vek, seniorov, rôzne hnutia, spoločenstvá a pod. Zvlášť chceme venovať pozornosť opusteným, trpiacim, väzneným, vzdialeným od života Cirkvi. Samozrejme, nie každý program môže spĺňať tieto vysoké štandardy, no každý si bude môcť nájsť niečo v rámci programovej štruktúry.

 

Budete fungovať na báze dobrovoľníctva a z milodarov. Zrejme veríte, že sa Boh postará, aby to fungovalo…

Ako som spomínal v našom rádiu nebude reklama, čo býva hlavný zdroj príjmov v bežných rádiách. Skúsenosť 30 rokov fungovania Rádia Mária ukazuje, že ak my ľudsky urobíme z našej strany možné, Pán Boh robí nemožné. V prvých rokoch máme podporu celej Svetovej rodiny Rádia Mária, teda poslucháčov z iných štátov, ktorí pomáhajú nám. A v blízkej budúcnosti chceme aj my podporovať vznik nových rádií vo svete.

 

Vo svete sa mu darí takto fungovať?

Ešte sa nestalo, žeby muselo jediné Rádio Mária skončiť z ekonomických dôvodov. Pán Boh sa stará a Mária si chráni svoje rádio.

 

Začínate od septembra. Máte určite nejaké očakávania…

Začíname ako malé internetové rádio s obmedzenými možnosťami, verím však, že si nájdeme svojich poslucháčov, ktorí hľadajú sami seba, cestu k Bohu, prehĺbenie svojej viery alebo možnosť patriť do spoločenstva. Rádio nebude alternatívna či virtuálna farnosť, ale naopak, chce byť v úzkej spolupráci s farnosťami a privádzať veriacich k aktívnej účasti na živote farnosti.

 

Na ktorý program sa najväčšmi tešíte?

Teším sa, a zároveň sa obávam dennej katechézy, ktorú by som mal robiť naživo a s otázkami poslucháčov. Ale teším aj na ďalšie relácie s odborníkmi na osobný rozvoj, denné modlitby dobrého kresťana, sväté omše z farností, rozhovory s otcami biskupmi…Komentáre