TOP

Čistota pomáha manželom toho druhého milovať, nie používať ako spotrebič

Hovorí, že v Cirkvi neexistuje zoznam zakázaných sexuálnych techník. Tvrdí, že z nej manželia každý sám aj ako pár prosperujú a rastú v (k) dokonalosti a čnosti, ktoré by sme všetci chceli mať u toho druhého a ktoré každý potrebuje. Čistota v manželskej sexualite teda podľa Márie Schindlerovej poradkyne Ligy pár páru z oblasti sexuálnej etiky, nie je „out“.

Máme hovoriť o čistote: čím je teda z pohľadu sexuálneho spolužitia?

Čistota vzťahu  medzi mužom a ženou znamená vzťah bez hriechu, hriešnych skutkov. Je to minimálne snaha o vzťah čistý od hriechu. A hriechom v oblasti sexuality je všetko, čo sexu nedáva správne miesto. Vieme, že sex patrí do manželstva, nie mimo neho – už len z tých logických dôvodov, že zo sexu vznikajú deti a tie majú byť počaté v manželstve, v pevnom zázemí.

Sexuálne spojenie medzi manželmi, ktoré je prejavom ich lásky a odovzdania sa, je vždy znovu potvrdením ich manželského sľubu, teda ochoty k takej láske a vzájomnej odovzdanosti, ktorá z dvoch robí jedno, ba dokonca ich presahuje v potenciálnej možnosti byť rodičmi. Potom môžeme povedať, že určite nie je čistý vzťah, kde muž a žena pred manželstvom spolu pohlavne žijú, a takisto nie je čistý vzťah medzi manželmi vtedy, ak ich sexuálne spolužitie nie je vyjadrením toho, čo pri uzatváraní manželstva sľúbili. Ak nie je vyjadrením jednoty, úcty, lásky, otvorenosti pre rodinu. No a tu už máme veľmi širokú škálu toho, čím špiníme a poškvrňujeme to, čo má byť čisté: sebectvo, žiadostivosť, sklon použiť druhého pre svoje uspokojenie…

 

 

Tréning na čistotu sa začína už počas chodenia. Prečo je taký dôležitý?

Spresním: tréning čistoty sa začína ešte skôr. Už rodičia majú vychovávať deti tak, aby si chránili čisté srdce. Ak sa dieťa naučí ovládať, rešpektovať druhého, mať v úcte svoje telo aj telo druhého človeka, byť empatické, vnímavé… bude mať vynikajúci vklad, keď začne budovať vzťah a hľadať si svojho životného partnera do manželstva. Potom aj čas chodenia – skôr by som povedala vážnej známosti (možno je to už trochu archaický výraz, ale znamená to úprimné hľadanie s jasným cieľom: či tento človek je ten, s ktorým mám ísť do manželstva) – nie je poznačený iba sexuálnou príťažlivosťou a bojom len o to, či vydržia spolu nespať.

Stále treba mať na pamäti, že kým človek neurobí manželský sľub, je slobodný. Aj snúbenci, hoci sú „zadaní“, ešte sú stále slobodní a môžu čestne a úprimne povedať, že svoj vzťah ukončia, ak zistia, že to nie je to pravé. Aj to je prejav úcty a lásky k druhému. Nemám právo vziať si druhého človeka tak ako v manželstve, ani nemám právo odovzdať sa druhému tak ako v manželstve. Čistota je teda súčasť tej úcty a lásky, sebaovládania, je dôsledkom žitia mravných čností: sily, spravodlivosti, múdrosti (rozvážnosti), miernosti.

Človek, ktorý je rozvážny, hľadá a poznáva počas chodenia, či bude dobrým manželom/manželkou tomu, s kým chodí, a či ten druhý je ten, s kým chce manželstvo vytvoriť. Spravodlivý človek si neberie, čo mu nepatrí – ani telo toho druhého; mierny človek sa vie ovládať – aj svoj pud a žiadostivosť, silný človek obstojí v skúškach. Toto všetko človek potrebuje aj v manželstve – alebo v zasvätenom živote, ak sa preň rozhodne.

 

 

Zásadná námietka vždy znie: Ukážte mi, kde to Boh zakazuje!

Musíme si uvedomiť, že Cirkev nám dal Ježiš priamo a Písmo až skrze ňu. Aj v Starom zákone najprv Boh viedol národ cez vodcov ľudu, prorokov… Keby nás chcel viesť výlučne cez Písmo, tak by ho napísal sám – ale namiesto toho ustanovil Cirkev. Písmo nie je jednoznačne interpretovateľné – čo vidíme na vzájomne si odporujúcich výkladoch medzi protestantskými spoločenstvami, resp. jednotlivcami. Jedným zo základných hesiel protestantizmu bolo „sola Scriptura“ – teda uznať len to, čo je výslovne v Písme. Aj dnes vidíme takýto prístup, ak niekto vytrhne len pár viet z kontextu a vysvetlí si ich po svojom. V Písme je napísané, že Kristus neopustí svoju Cirkev, že jej dá svojho Ducha. Uisťuje nás, že kto počúva Cirkev, počúva jeho.

V Písme máme konkrétne prípad Onana, kde je explicitne potrestaný smrťou za hriech prerušovaného styku, ale keby tam aj tento príklad nebol, tak v celej Biblii máme zhrnuté princípy: pretože je knihou o zmluve Boha s človekom. Je to príbeh Ženícha a nevesty a zároveň aj náš príbeh. Kristus ako Ženích našej duše s nami uzatvára zmluvu. Celá zmluvná teológia sexuality je postavená na biblickom princípe zmluvy: zmluva mala vždy svoj znak, potvrdenie. V manželstve je tým potvrdením vzájomné odovzdanie sa muža a ženy v ľudskej prirodzenosti. V takomto odovzdaní sa – v takom, aké vyjadria muž a žena v manželskom sľube – je teda obsiahnutá jednota a plodnosť. Muž a žena si sľubujú, že chcú tvoriť takú jednotu lásky, ktorá ich presahuje a skrze ktorú môže vzniknúť nový človek. Ak potom konkrétne majú v manželstve pohlavný styk, ktorý je výrazom ich úcty a lásky, ktorý nie je úmyselne zablokovaný voči prijatiu života, vtedy vždy nanovo sprítomňujú svoj manželský sľub. Je to stelesnený manželský sľub.

 

Možno treba aj motiváciu: čo čistota manželom dáva a čo nečistota berie?

V čistom srdci býva Boh a ovocím jeho Ducha je láska, pokoj, radosť, miernosť, zdržanlivosť… Nečistota je opak. Nedá sa porovnať radosť z čistej lásky s telesným pôžitkom.

 

 

BOH JE STÁLE PRIPRAVENÝ UZDRAVOVAŤ MANŽELSKÚ ČISTOTU

Ak teda čistota v manželstve znamená robiť to, čo je dobré, existuje „zoznam“ zakázaných techník či spôsobov prežívania sexuality v manželstve?

Nie, zoznam neexistuje – ale je možné orientovať sa a rozpoznať dobro od zla. Cirkev sa nám konkrétne snaží pomôcť tým, čo učí – napríklad opakovane učí o tom, prečo antikoncepčné správanie nie je v súlade s prirodzenosťou človeka a usporiadaním sveta i jeho zákonitostí, alebo o tom, že masturbácia nie je mravne dobrý skutok podobne ako dosahovanie sexuálneho vyvrcholenia mimo kontextu manželského aktu.

 

Podľa čoho teda jasne rozpoznať, čo je a čo nie je čisté v spálni medzi zosobášeným mužom a ženou?

Katechizmus hovorí, že každý človek

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre