NaProTechnológia a Creightonský model (CrMS), systém starostlivosti o plodnosť. Pojmy u nás dosť neznáme. Napriek tomu výborné riešenia na dosahovanie a predchádzanie tehotenstvu so zachovaním prirodzenosti ženy aj muža. O tom, prečo je to správna alternatíva umelému oplodneniu, koľko NaPro gynekológov máme na Slovensku, aké sú najčastejšie príčiny neplodnosti, ako sa správne liečiť a ako vie okolie páru bojujúcemu s plodnosťou pomôcť, o tom sme sa rozprávali s Ľudmilou Dydňanskou, lektorkou prirodzenej plodnosti.

Ako si sa k tejto oblasti dostala?

K tejto oblasti, ako mnohým ďalším mojím aktivitám som sa dostala veľmi prirodzene . Počas takmer ročného pobytu v USA, som mala možnosť absolvovať kurz Creightonského modelu, systému starostlivosti o plodnosť (FertilityCareTM systém). Táto moja osobná skúsenosť ma utvrdila v tom, že nejde len o hocijaké značenie znakov vlastného tela, ale ide o komplexný pohľad na ženskú plodnosť s potenciálnou možnosťou liečby v prípade gynekologických ťažkostí. Na mňa osobne urobilo veľký dojem aj to, ako sa v záznamovej tabuľke CrMS dokáže odhaliť napríklad vplyv stresu na cyklus. Média sú plné informácií, ako na nás vplýva stres, avšak kto dokáže zmerať, či je ho už veľa, alebo je ešte v prijateľnej miere? Tabuľka CrMS, dokáže páru odhaliť aj takéto skutočnosti. Moja osobná skúsenosť, ako aj nedostatok vyškolených lektorov CrMS pred 3 rokmi ma povzbudili k spraveniu si vzdelania v oblasti prirodzenej plodnosti. Keď som kurz skončila, boli sme len 2 lektorky CrMS na Slovensku. Táto metóda za veľmi krátky čas oslovila aj ďalšie ženy. Aktuálne je nás už 9 lektoriek CrMS.

O NaProTechnológii sa hovorí ako o správnej alternatíve k Umelému oplodneniu (IVF). Čo presne pojem NaProTechnológia znamená? Kde a ako to vzniklo? Skús nám to v skratke vysvetliť.

NaProTECHNOLOGYTM (NAtural PROcreation TECHNOLOGY – technológia prirodzeného počatia) je špecializáciou v oblasti gynekológie zameranou na liečbu neplodnosti ako aj gynekologických ťažkostí žien. NaProTechnology (taktiež známa ako NaPro alebo NPT) vznikla v začiatkoch 90-tych rokov v USA na univerzite v Creightone, ako výsledok niekoľko desiatok rokov detailných štúdií ženských cyklov značených podľa CrMS FertilityCareTM.

Čo je to CrMS, Creightonský model starostlivosti o plodnosť? Je známy ako metóda, ktorá má s Billingsovou metódou spoločné pozorovanie hlienu krčka maternice. V čom sa CrMS odlišuje? Ako s NaProTechnológiou súvisí?

CrMS je prirodzená metóda, pomocou ktorej žena dokáže rozpoznať plodné a neplodné dni v cykle. S takýmito informáciami sa pár dokáže rozhodovať pri plánovaní rodinky. Oproti iným prirodzeným metódam je CrMS odlišné tým, že z neho vznikla nová reprodukčná veda NaPro. CrMS je základným stavebným kameňom NaProTechnology. Žena sa za 3 mesiace s certifikovaným lektorom naučí poznať svoje telo, značiť cyklus a s tabuľkou CrMS môže následne v prípade potreby začať NaPro liečbu.

V čom vidíš ich hlavné pozitíva?

Väčšina žien, ktoré stretávam a učím, nevie, čo je pre ne zdravý a prirodzený cyklus. Nevedia, ako sa má ich telo správať v čase ovulácie. Nevedia, kedy očakávať menštruáciu, pokiaľ majú nepravidelný cyklus. Nevedia rozpoznať svoje dni plodnosti a neplodnosti počas dojčenia. Neučili sa to v školách a ich mamy nevedia oveľa viac. CrMS ich takto naučí sa zorientovať v ich prirodzenej plodnosti a NaPro im v prípade potreby umožní odbornú prirodzenú liečbu. Nie je umením brať hormonálnu antikoncepciu, ktorá nelieči a je len náplasťou na problém. CrMS na rozdiel od hormonálnej antikoncepcie ponúka páru oveľa viac, ako len predchádzanie tehotenstvu. CrMS dáva páru slobodu žiť zdravý životný štýl, nemá negatívne zdravotné účinky.

Čo býva najčastejšia príčina neplodnosti u žien a mužov? Ako sa dá liečiť?

Nedá sa povedať najčastejšia príčina. Skôr by som povedala, že u žien sa stretávame častokrát s hormonálnymi problémami, kvôli ktorým nemajú následne kvalitnú ovuláciu. U chlapov je to taktiež rôzne. Sú to infekcie, baktérie, varikokela... Veľakrát máme aj náročnejšie prípady, kde je potrebná liečba oboch partnerov. Tento proces liečby, ako aj samotná neplodnosť je náročná na psychiku. V prípade, že pár nedôveruje lekárom, ktorí ho liečia, je to ešte oveľa ťažšie. 

Ako by mal pár bojujúci s neplodnosťou postupovať, ak sa rozhodne ju liečiť?

Kľúčovým podľa mňa je, nájsť odborníkov, ktorí liečia neplodnosť a snažia sa urobiť maximum, aby pár mohol počať prirodzene a nerozprávajú o IVF ako o jedinej najlepšej možnosti. IVF nie je liečbou neplodnosti. IVF obchádza problém a ak aj pár počne dieťa pomocou IVF, bude ho potom väčšinou potrebovať opäť. NaPro lieči neplodnosť tak, aby pár mohol počať v budúcnosti aj ďalšie detičky prirodzene. IVF je oproti NaPro veľmi rýchle. Naučenie sa CrMS, NaPro diagnostika, liečba a následné prirodzené snaženie o dieťa môže trvať aj 2 roky. Pár sa takto učí trpezlivosti, je to preň dobrodružstvo, kde rozumie svojej plodnosti.

Spolupracuješ s vyškolenými NaPro gynekológmi, v čom sa líšia od bežných gynekológov? Koľko ich je na Slovensku?

Vyštudovaných NaPro slovenských gynekológov máme 6. Niektorí z nich žijú a pôsobia v zahraničí, niektorí sú na materskej dovolenke. Za momentálne aktívnych môžem označiť 2-3. Od bežných gynekológov sa líšia napríklad tým, že nepredpisujú hormonálnu antikoncepciu na liečbu gynekologických ťažkostí, keďže antikoncepcia nelieči. Majú v rukách oveľa efektívnejšie liečebné postupy.

Existujú nejaké štatistiky, v slovenskom, vo svetovom meradle, aká je úspešnosť tejto technológie, čo sa dosahovania tehotenstva týka? Aká je úspešnosť CrMS, čo sa predchádzaniu tehotenstva týka?

Berúc do úvahy všetkých pacientov, diagnózy, pravdepodobnosť počatia a porodenia dieťaťa je miera úspešnosti 50 % v najlepších európskych NaPro centrách. Na Slovensku je táto úspešnosť okolo 30 %, keďže ešte stále sme v počiatkoch rozvoja NaPro a CrMS FertilityCareTM. Štúdia z roku 1998 hodnotila efektívnosť metódy pri predchádzaní tehotenstvu. Do výskumu bolo zapojených 1 876 párov počas 17 130 cyklov, pričom efektivita CrMS metódy pri predchádza počatiu bola 99,5 %.

Teda si v dennodennom kontakte s neplodnými pármi. S čím, okrem zdravotnej stránky, bojujú?

Nepoviem nič nové, ak spomeniem, že bojujú so stresom a psychickou záťažou neplodnosti.  Niekoľko párov, ktoré som učila CrMS otehotneli počas výučby zaznačovania svojho cyklu, ešte pred tým, ako sa dostali s tabuľkou CrMS k NaPro lekárovi. Čas sledovania cyklu pomocou CrMS na nich pôsobil antistresovo, pár sa dostal do pohody a otehotnel.

Ako im vie okolie pomôcť?

Podľa mojich skúseností im vie okolie pomôcť najmä pochopením, toleranciou a modlitbou. Nedávať im dobré mienené rady o adopcii, keďže adopcia neplodnosť nevylieči. Na adopciu musí pár dozrieť.

Existujú na Slovensku organizácie, ktoré im vedia podať pomocnú ruku?

Áno, na Slovensku máme organizácie, ktoré takýmto párom pomáhajú. Je to napríklad: Liga pár páru, o. z. PloDar, Poradňa ALEXIS, n. o. Gianna, Centrum pre prirodzené počatie, organizácia Ženy pre ženy, program „Ráchelina vinica“, víkendové stretnutia pre bezdetných manželov organizované na Donovaloch za prítomnosti odborníkov z praxe.

Ako sa ženy, ktoré nebojujú s otázkou plodnosti, vedia starať o svoje reprodukčné zdravie v rôznych etapách svojho života?

Najväčšími odborníkmi na svoje zdravie sme my sami. Ak sa dnešné ženy naučia porozumieť svojej plodnosti, premenlivosti nálad a ich schopností v súlade s cyklom, dokážu si často krát dať samé odpoveď na ich otázky. Hormonálny cyklus ženy sa počas rokov mení. Cyklus sa mení v závislosti od veku ženy, počtu detí, jej životného štýlu. Preventívna starostlivosť o reprodukčné zdravie by mala začínať doma, kvalitnou stravou, psychohygienou, pohybom... Možno taká menšia rada pre dnešné uponáhľane ženy: Skúste aspoň jeden týždeň v mesiaci, počas vašej menštruácie oddychovať. Neplňte si diár tak, ako počas ostatných týždňov mesiaca. Takýto relaxačný týždeň, môže byť pre vás praktickou prevenciou. Život v rytme cyklu pomôže dnešným ženám ostať skutočnými ženami. Sme cyklické, tak ako príroda v zime odpočíva, tak aj žena by mala počas menštruácie podľa možností dnešnej doby oddychovať.

S akými ochoreniami, čo sa reprodukčných orgánov týka, bojujú dnešné ženy najviac?

Je toho pomerne veľa.  Pomáhame párom, ktoré sa rozhodnú používať CrMS pri plánovaní rodiny. Po niekoľkých mesiacoch značenia nachádzame v tabuľke CrMS biomarkery - ukazovatele, ktoré indikujú gynekologické ťažkosti. Je to pomerne častý scenár. Patria sem: výtoky, zápaly, predmenštruačný syndróm, endometrióza, abnormálne krvácania v cykle, bolestivá, ale aj silná menštruácia.

S čím to súvisí a aké sú riešenia?

Prevencia je lepšia ako choroba. To, že sa žena naučí proaktívne poznať svoju plodnosť je pre ňu veľkým benefitom do budúcna. Žena, ktorá sa sleduje a pozná svoj cyklus, dokáže napr. odhaliť rakovinu krčka maternice vo veľmi skorom štádiu, kedy sú šance na úplné uzdravenie najvyššie.

Neplodnosť sa stáva obrovským problémom, ktorý ide ruka v ruke s obrovským biznisom v tejto oblasti. Aké sú Tvoje skúsenosti s doktormi na Slovensku?

Páry za mnou prídu po niekoľkých rokoch liečby neplodnosti, majú pocit, že už všetko skúsili a jediné riešenie je IVF. Do liečby, rôznych alternatívnych postupov už investovali stovky eur a aj CrMS berú spočiatku ako bežnú súčasť cesty za bábätkom. Toto je veľmi častý scenár. Ak im počas jednotlivých stretnutí kladiem otázky ohľadom absolvovaných vyšetrení, takmer stále prídeme k záveru: „Ako je možné, že po toľkých rokoch liečby neplodnosti nemám absolvované tieto vyšetrenia? Prečo sa na liečbu neplodnosti nepozerá komplexne? Prečo sme sa o CrMS a NaPro dozvedeli až teraz?“

Čo by si páru bojujúcemu s neplodnosťou odkázala?

Rada by som takémuto páru odkázala, že aj keď momentálne dieťatko nemajú, neznamená to, že ho mať nebudú. Každý máme nejakú cestu. Boh nedáva dieťa preto, lebo ho pár chce, ale dá im ho, keď ho bude potrebovať. Veľa párov je netrpezlivých a neuvedomuje si, že dieťa je dar. Ak sa zlepší zdravotný a psychický stav páru, výrazne stúpa pravdepodobnosť počatia. Ja osobne sa veľmi stotožňujem s filozofiou postupnosti liečby NaPro: „Buď zdravý, buď šťastný a počni dieťa.“