Otcovia. Jeden z najdôležitejších vzťahov v tomto živote, pretože tak silne tvaruje a ovplyvňuje našu vieru v to, kým je Boh. Milujúci otec nás môže priamo nasmerovať na lásku Boha, nášho Nebeského Otca, tak jasne a priamo.

A nanešťastie rovnakým spôsobom otec, ktorý sa zdá vzdialený, nahnevaný, ktorého je ťažké uspokojiť, alebo nie je prítomný, môže do toho, ako vidíme Boha a jeho starostlivosť o nás, privolať nejeden neľahký pocit. Mnohí stratili otca v útlom veku - z dôvodu smrti, rozvodu či odchodu. Iní stále bojujú so zraňujúcimi spomienkami zlého zaobchádzania a strachu práve zo strany toho človeka, ktorý ich mal chrániť.

Nezáleží na tom, ako sa vyvíjali naše skúsenosti, alebo kde sa práve nachádzame. Boh stále nad všetkým kraľuje. Záleží mu. Miluje. Je blízko. Je dôveryhodný. A jeho srdce ako srdce tvojho Otca svieti na každý krok tvojho života. Má dosť moci, aby ti pomohol nájsť smer cez najnáročnejšie spomienky a skúsenosti, ponúka útočište, objíma ťa v tom všetkom. A dáva ti slobodu, požehnanie pre rast, a uzdravenie, aby bolo možné ísť vpred. Môžeme vziať každú náročnú skúsenosť a dovoliť Bohu, aby ju použil na dobré tým, že nám pomôže stať sa najlepšími možnými rodičmi pre naše vlastné deti. Bolesť nikdy nevyjde nazmar, keď je Boh Zvrchovaným nad našími životmi. Kde nás zranili skúsenosti, hoci aj neúmyselne, hoci aj nespravodlivo, tam Boh aj tak môže naplniť svoje ciele a do toho všetkého vniesť dobro.

Ak máš požehnanie byť otcom, bol ti v toto živote daný dar nevyčísliteľnej hodnoty. Dar možnosti ukazovať svojím deťom na Neho. Dar vodcovstva. Dar milovania. Na tvojich činoch záleží; to, aký život si zvolíš, mení životy všetkých, ktorých poznáš.

Vidíme z prieskumu, uskutočňovaného roky, že deťom sa vo všeobecnosti darí lepšie sociálne, vzdelanostne a emocionálne, keď sa v ich životoch otcovia správali aktívne a zúčastnene. Ale nejde len o skutočnosť, že sú otcovia fyzicky prítomní; dôležité je, ako sú prítomní. Deťom sa darí najviac vtedy, keď si otcovia uvedomujú potrebu zabezpečovať vrúcny, chápavý vzťah, v ktorom sa ich deti môžu deliť o život, učiť sa a rásť.

Na slovách záleží. Naše deti ich potrebujú počuť. Kvitnú pod povzbudzujúcimi, podporujúcimi, srdcom precítenými slovami. A malé deti narastú na dospelých ľudí, a ešte stále potrebujú počuť milujúce slová vyslovené otcovym hlasom. Múdrosť z otcovho srdca, ktorá žije dlho v životoch ostatných.

Tu je dvanásť vecí, ktoré by mal každý otec vravieť svojim deťom, hoci je tých vecí určite omnoho viac:

1. Milujem ťa. Bodka. Nech sa deje čokoľvek. Bez podmienok. A nikdy to nič nezmení.

2. Verím v teba. Dokážeš to. Čokoľvek je možné. Si víťaz.

3. Miluj Boha. Miluj svoju manželku, manžela.

4. Som s tebou. A aj vtedy, keď ma nevidíš, maj istotu, že na teba myslím.

5. Som na teba hrdý. Si krásny, krásna. Si úžasný, úžasná. To, že si na tomto svete, má obrovský dôvod.

6. Rešpektuj sa. Rešpektuj ostatných. Rešpektuj svoju matku.

7. Tvoj charakter je vždy dôležitejší než tvoja povesť. Nikdy nezabudni, kým si a že v prvom rade patríš Bohu. Kým si v tajnosti je rovnako dôležité ako to, kým si na vrejnosti, pretože Boh vidí oboje.

8. Je mi ľúto. Odpustíš mi, prosím? Odpúšťam ti.

9. Modlím sa za teba. Máš moje požehnanie vo všetkom, k čomu ťa Boh povoláva v tomto živote.

10. Usilovne pracuj. Šetri. Míňaj málo. Dávaj veľa.

11. Neber sa príliš vážne. Smej sa. Zabávaj sa v živote. Každý deň je dobrodružstvom.

12. Buď odvážny, odvážna. Buď silný, silná. Ale vždy si pamätaj, že je normálne sa báť. A je normálne plakať.

 

Či už si tieto slová počul, počula od vlastného otca, to nie je koniec príbehu. Pretože Boh je začiatkom i koncom tvojho príbehu a On dnes nad tebou hovorí láskou.

Otcovia, máte moc v životoch svojich detí. Ste hrdinami. Ste pevným základom. Máte potenciál mať obrovský vplyv na budúce generácie.

Žite múdro. Žite dobre. Žite silno. Žite s milosťou. Váš Boh Otec je s vami, stále.

Prís 14,26

...

 

Pozn.: Autorka Debbie McDaniel je ženou pastora, mama troch úžasných detí a množstva domácich zvieratiek, dramatička a spisovateľka.

...

Zdroj: http://www.crosswalk.com/family/parenting/teens/12-things-every-dad-should-say-to-his-kids.html

Snímky: http://blogs.nymetroparents.com/, http://ak0.picdn.net/,